Dr inż. Grzegorz Pękalski - strona 2

Klasyfikacja stali i wpływ zawartości węgla-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Klasyfikacja stali stopowych według: struktury w stanie równowagi Stan równowagi uzyskuje się przez wyżarzanie stali w wysokich temp. I przez bardzo wolne ochłodzenie. Takie stale dzielimy na: stale przedeutektoidalne, które zawierają oprócz ...

Kompozyty-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 714

KOMPOZYTY Wiadomości ogólne: Kompozyt jest to tworzywo powstałe przez połączenie różnych materiałów, z których jeden wiążący stanowi osnowę, a inne służą jako wzmocnienie. Materiały wzmacniające mogą być w postaci włóknistej, warstwowej lub ziarnistej. W efekcie końcowym otrzymuje się materiał, kt...

Magnez i jego stopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

MAGNEZ I JEGO STOPY Magnez: Wśród stosowanych w technice metali ma najniższy ciężar właściwy wynoszący 1,75g/cm3. Stopy na osnowie magnezu noszą nazwę stopów ultralekkich. Nie posiada odmian alotropowych, wykazuje silne powinowactwo do tle...

Materiały węglowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

MATERIAŁY WĘGLOWE Do materiałów węglowych zaliczamy: włókna węglowe nanorurki fulereny Włókna węglowe Produkowane najczęściej z włókien poliakrylonitrylowych (PAN) lub innych polimerów organicznych. Poprzez uzyskanie odpowiedniego sto...

Nawęglanie i azotowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Nawęglanie Nawęglanie polega na nasycaniu węglem warstwy powierzchniowej przedmiotów stalowych. Celem tego zabiegu jest uzyskanie powierzchni twardej i odpornej na ścieranie przy zachowaniu rdzenia o dobrych własnościach plastycznych. Poniew...

Obróbka cieplna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

OBRÓBKA CIEPLNA Dzięki swoim wysokim własnością mechanicznym, łatwości obróbki, taniości oraz łatwej przeróbki stal i żeliwo zyskało duże znaczenie jako materiał konstrukcyjny, i do produkcji wyrobów codziennego użytku. Jednakże stopy te nie osiągnęły by tak dużego znaczenia , gdyby były używane w s...

Obróbka cieplno-chemiczna stali-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA STALI Jest to dziedzina obróbki cieplnej polegająca na nasycaniu warstw powierzchniowych obrabianych cieplnie przedmiotów określonymi składnikami. Poprzez zmianę składu chemicznego i struktury warstwy powierzchniowej stopu uzyskuje się zmianę własności użytkowych obrabianyc...

Przetwórstwo tworzyw sztucznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Przetwórstwo tworzyw sztucznych: Na przetwórstwo tworzyw sztucznych składają się dwa procesy: formowanie, które musi być dostosowane do własności danego tworzywa i wykańczanie. Do formowania zaliczamy: prasowanie, odlewanie po ciśnieniem atmosferycznym, wytłaczanie, wtryskiwanie kalandrowanie, spie...

Wyroby spiekane-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

WYROBY SPIEKANE Metalurgia proszków: otrzymywanie części maszyn i narzędzi przez spiekanie proszków metali w stanie stałym Spieki: wyroby otrzymywane w powyższy sposób, istota spiekania polega na złączeniu pod wpływem ogrzewania poszczególnych ziarn proszku w kompozyt o określonych własnościach mec...

Stale i stopy narzędziowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

STALE I STOPY NARZĘDZIOWE Służą do wytwarzania narzędzi do kształtowania materiału zarówno na drodze obróbki skrawaniem jak też i przeróbki plastycznej oraz przyrządów pomiarowych. Ze względu na zróżnicowane warunki pracy poszczególnym ...