Dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska

note /search

Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1785

Wojnicka. Notatka składa się z 20 stron. PZ ZALICZENIA Definicja zarządzania Zarządzanie - jest to celowe podejmowanie, przez odpowiednie osoby (kadrę), decyzji i d ziałań prowadzących - dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów - do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjon...

Biznes plan - elementy i funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1386

Wojnicka. Notatka składa się z 2 stron. 1.    CO TO JEST BIZNES PLAN? Podjęcie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania. Właściwie opracowany biznesplan wyznaczy cele firmy i określi sposób ich realizacji, a także ułatwi jej funkcjonowanie na rynku.

Motywacja - podstawowa funkcja zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

Wojnicka. Notatka składa się z 5 stron. Funkcja motywacyjna zarządzania obejmuje tworzenie warunków i stosowanie bodźców, czyli kreowanie sytuacji, w wyniku której pracownik zachowuje się zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Motywacja to ogół motywów ludzkich, które decydują o jego działaniu. Mo...

Zygmunt Solorz - przesiębiorczość

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Wojnicka. Notatka składa się z 3 stron. Zygmunt Solorz-Żak urodzony 4 sierpnia 1956 r w Radomiu jest jednym z najbogatszych Polaków. Był on uczniem w szkole zasadniczej i technikum wieczorowym przy Zakładach Mechanizacji Budownictwa ,,Zręb”. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Telewizji P...

Pojęcie kontroli jako proces działania kierownictwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 854

Wojnicka. Notatka składa się z 4 stron. POJĘCIE KONTROLI Definicja nr 1: Kontrola to proces działania kierownictwa organizacji, którego naczelnym celem jest regulowanie i korygowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich przyszłej sprawności i skuteczności. Celem końcowym kontroli jest podniesi...

Planowanie w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Wojnicka. Notatka składa się z 1 strony. Planowanie w przedsiębiorstwie Na szczeblu ogólnym plany obejmują: Plany strategiczne To plany opracowywane dla realizacji celów strategicznych, to ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia...

Proces podejmowania decyzji - Model jednoosobowego aktora

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2016

Wojnicka. Notatka składa się z 5 stron. Często nie zdajemy sobie sprawy, ile najróżniejszych decyzji podejmujemy każdego dnia dotyczą one każdej sfery naszego życia . Zwykle robimy to spontanicznie, kierując się własną intuicją. Ale w sprawach zawodowych pójście wyłącznie za głosem serca rzadko ok...

Strategie jako koncepcja systemowego działania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Wojnicka. Notatka składa się z 7 stron. Definicja strategii 1) J. Penc tak formułuje strategię: “Strategia to określona koncepcja systemowego działania (plan działań), polegająca na formułowaniu zbioru długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w j...

Zarządzanie - zakres zagadnień na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Wojnicka. Notatka składa się z 1 strony. Zakres zagadnień na zaliczenie: Definicja zarządzania Funkcje zarządzania Cechy kierownika Poglądy szkół klasycznych zarządzania: naukowe zarządzania (Ford, Taylor), nurt administracyjny (Fayol, Weber) szkoła behawioralna (Maslow, McGregor, Munsterberg) ...

Analiza SWOT - zastosowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 959

Wojnicka. Notatka składa się z 12 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Analiza SWOT, Cele analizy SWOT, Elementy analizy SWOT, Zastosowanie analizy SWOT....