Dr inż. Beata Olearczyk - strona 2

Hydrologia-opracowane pytania na egzamin 2011

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1883

Co to jest stan najdłużej trwający i jak się go wyznacza? Stan najdłużej trwający NTW(zwany stanem modalnym), choć bardziej stosowny jest termin „stan najczęściej się powtarzający”. Jest to ilość dni w których dany stan wody występował najczęście...

Pojęcia z hydrologii-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1533

Zlewnia- Część powierzchni terenu zamknięta działem wodnym w dowolnym profilu (np. wodowskazowym, zapory, mostu, ujścia cieku), z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika (rzeki, jeziora, bagna). W przypadku, gdy zlewnia obejmuje cały system rzeczny, tj. system rzeki głównej i jej dopły...

Pomiary stanów wody i natężenia przepływu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

Pomiary stanów wody i natężenia przepływu. (techniki, przyrządy) Pomiary stanów wody Stan wody - wysokość zwierciadła wody ponad poziom (zerowy) porównawczy. Stany wody są podstawową charakterystyką hydrologiczną rzeki. Mierzy się je za pomocą...

Przykłady metod pomiaru i obliczania przepływu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

Przykłady metod pomiaru i obliczania przepływu Metody jednoparametrowe Pomiar za pomocą podstawionego naczynia - Jest to najprostsza metoda polegająca na pomiarze ilości wody dopływającej do podstawionego wycechowanego naczynia. Znając objętość naczynia V i czas jego napełnienia t, określa się

Sposób obliczenia maksymalnych przepływów rocznych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Sposób obliczenia maksymalnych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w przypadku posiadania historycznych ciągów przepływów N=10 wyrazów. Do obliczenia maksymalnych przepływów rocznych o niskiej częstotliwości pojawiania się na podstawie obserwacji pluwiometrycznych (oso...

Wpływ zarastania rzeki na przebieg krzywej konsumcyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

Wpływ zarastania rzeki na przebieg krzywej konsumcyjnej - rysunek. -zarastanie koryta jest czynnikiem sezonowym występującym corocznie o określonej porze roku (latem) -powoduje zmniejszenie powierzchni czynnej przekroju koryta -zwiększa opory ruc...

Przyczyny powstawania złych warunków wodnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

WYKŁAD 2 i 3 PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZŁYCH WARUNKÓW WODNYCH _ Zróżnicowanie opadów (zasobów) w czasie i przestrzeni _ Ewapotranspiracja w okresie wegetacyjnym opady _ Przyspieszenie odpływu wody w wyniku działalności człowieka (odwodni...

Zasady sporządzania krzywej sum czasów trwania przepływów wraz z przep...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 7021

Zasady sporządzania krzywej sum czasów trwania przepływów wraz z przepływami wyższymi. 1.Tworzymy tabelę częstości i czasy trwania stanów wody Częstość i częstotliwość określa siew w przedziałach stanów wody o szerokości ∆H zależnych od amplitu...

Zasady sporządzania krzywej sumowania odpływu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 6251

Zasady sporządzania krzywej sumowania odpływu, zastosowanie krzywej w praktyce inżynierskiej. Krzywa sumowa odpływu - zwana także krzywą całkową jest to krzywa, której rzędna każdego punktu wskazuje, jaka sumaryczna ilość wody przepłynęła przez dany przekrój od początku rozpatrywanego okresu (roku ...