Dr inż. Alina Dyduch

note /search

Rachunkowość - test egzaminicyjny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 3045
Wyświetleń: 6335

4. Wymień cechy charakterystyczne operacji gospodarczej? wyrażana jest wartościowo, a ewentualny pomiar w jednostkach naturalnych ma tylko i wyłącznie charakter pomocniczy, wchodzi w zakres działalności konkretnego podmiotu i z punktu jego widzenia powinna być rozpatrywana, powoduje dwie, ...

Rachunkowość - plan kont

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 3339

Zespół 0 - Aktywa trwałe 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Długoterminowe aktywa finansowe 071 Umorzenie środków trwałych 072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 080 Środki trwałe w budowie Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, reze...

Finanse wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2940

W treści wykładów z finansów pojawiają się następujące zagadnienia: przychody, wpływy, koszty, prawo bilansowe, strumienie pieniężne, strumienie zwrotne, oszczędności, kredyty, formy rozliczeń pieniężnych, formy rozliczeń bezgotówkowych, formy oprocentowania, dyskontowanie, formy własności kapitału...

Rachunkowość wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2772

Ma objętość 51 slajdów zapisanych w formacie ppt. Z notatki dowiemy się, że rachunkowość jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji. Podstawowa relacja w procesie podejmowania decyzji to zdarzenie, analiza i zapis w rachunkowości, sprawozdanie finansowe, użytkownicy. Dowiemy się jakie są re...

Rachunkowość - egzamin - Koszty rodzajowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3829

Wydano z magazynu materiały a)na cele produkcyjne -zużycie bezpośrednie -zużycie w wydziałach prod. Podst -zużycie w wydziałach produkcji pomoc. b)na cele ogólne firmy c)na opakowanie sprzedanych wyrobów Ustalono rzeczywisty koszt wytworzenia produkcji a nastepnie dokonano kalkulacji kos...

Egzamin z Rachunkowości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 4172

Według wyciagu bankowego a)zapłacono dostawcą b)uiszczono kary umowne c)zapłacono odsetki od kredytów normalnych d)otrzymano odsetki od srodków funduszy specjalnych e)zapłacono odsetki od kredytów przeterminowanych f)odsetki za zwłoke g)zapłacono koszty prowadzenia rach. przedsiębiorstwa ...

Rachunkowość finansowa egzamin Alfa

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Egzamin z Rachunkowości finansowej Studia licencjackie – IV semestr W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Alfa” specjalizującej się w produkcji maszyn górniczych będącej podatnikiem podatku VAT ewidencjonującej koszty w układzie rodzajowym , a następnie rodzajowo – funkcjonalnym, salda wyb...