Dr inż. Alina Dyduch

Rachunkowość - test egzaminicyjny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 2758
Wyświetleń: 5978

4. Wymień cechy charakterystyczne operacji gospodarczej? wyrażana jest wartościowo, a ewentualny pomiar w jednostkach naturalnych ma tylko i wyłącznie charakter pomocniczy, wchodzi w zakres działalności konkretnego podmiotu i z punktu jego widzenia powinna być rozpatrywana, powoduje dwie, ...

Rachunkowość - plan kont

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2303

Zespół 0 - Aktywa trwałe 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Długoterminowe aktywa finansowe 071 Umorzenie środków trwałych 072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 080 Środki trwałe w budowie Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, reze...

Finanse wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Finanse
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2884

W treści wykładów z finansów pojawiają się następujące zagadnienia: przychody, wpływy, koszty, prawo bilansowe, strumienie pieniężne, strumienie zwrotne, oszczędności, kredyty, formy rozliczeń pieniężnych, formy rozliczeń bezgotówkowych, formy oprocentowania, dyskontowanie, formy własności kapitału...

Rachunkowość wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2639

Ma objętość 51 slajdów zapisanych w formacie ppt. Z notatki dowiemy się, że rachunkowość jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji. Podstawowa relacja w procesie podejmowania decyzji to zdarzenie, analiza i zapis w rachunkowości, sprawozdanie finansowe, użytkownicy. Dowiemy się jakie są re...

Rachunkowość - egzamin - Koszty rodzajowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 3542

Wydano z magazynu materiały a)na cele produkcyjne -zużycie bezpośrednie -zużycie w wydziałach prod. Podst -zużycie w wydziałach produkcji pomoc. b)na cele ogólne firmy c)na opakowanie sprzedanych wyrobów Ustalono rzeczywisty koszt wytworzenia produkcji a nastepnie dokonano kalkulacji kos...

Egzamin z Rachunkowości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4011

Według wyciagu bankowego a)zapłacono dostawcą b)uiszczono kary umowne c)zapłacono odsetki od kredytów normalnych d)otrzymano odsetki od srodków funduszy specjalnych e)zapłacono odsetki od kredytów przeterminowanych f)odsetki za zwłoke g)zapłacono koszty prowadzenia rach. przedsiębiorstwa ...

Rachunkowość finansowa egzamin Alfa

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Egzamin z Rachunkowości finansowej Studia licencjackie – IV semestr W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Alfa” specjalizującej się w produkcji maszyn górniczych będącej podatnikiem podatku VAT ewidencjonującej koszty w układzie rodzajowym , a następnie rodzajowo – funkcjonalnym, salda wyb...

Rachunkowość finansowa - test

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 8750

Test pochodzi z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. ...