Dr hab. Tadeusz Hofman

Krytyczne stężenie micelizacji- laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

Krytyczne stężenie micelizacji Skład zespołu: 1. 2. 3. Data: Prowadzący ćwiczenie: Ocena i podpis prowadzącego: 1. Cel ćwiczenia. 2. Użyteczne definicje i wzory. a) b) c) d) 3. Metodyka pomiarów. a) b) c) d) ... ... 4. Zestawienie i opracowanie wyników pomiarów. Tabe...

Całkowanie równań kinetycznych-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 665

Całkowanie równań kinetycznych Przygotował: Kamil Paduszyński © 2010 (c) Kamil Paduszyński 2010 1 PROBLEM Rozważamy reakcję chemiczną, np. A + 2B = C Pytania: ● Jakie jest równanie kinetyczne dla tej reakcji? ● Jak całkować równanie kinetyczne? ● Jaki jest rząd tej reakcji? ● Jaka jest w...

Przemiana gazów rzeczywistych-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Materiały pomocnicze. Kamil Paduszyński © 2010 PRZEMIANY GAZÓW RZECZYWISTYCH KOMENTARZ OD AUTORA Należy pamiętać, że wszystkie związki termodynamiczne, które stosowaliśmy do opisu przemian gazów doskonałych i faz skondensowanych (pochodne odczytywane z tablic Brigdmana) są związkami OGÓLNYMI (...

Projektowanie ogniw na podstawie równania reakcji-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

© Kamil Paduszyński 2010 Biotechnologia r.a. 2009/10 Materiał pomocniczy PROJEKTOWANIE OGNIW NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI mgr inż. Kamil Paduszyński Wszelkie prawa zastrzeżone © Kamil Paduszyński 2010 Warszawa, 3 czerwca 2010 r. ...

Kinetyka i elektrochemia-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1603

Kinetyka i elektrochemia Wyprowadź rownanie kinetyczne dla łańcuchowej reakcji Christiansena syntezy bromowodoru. Podać sens fizyczny kinetycznego współczynnika aktywności, jego zastosowanie i wzór wiążący go z siłą jonową roztworu. Opisz etap transportowy i kinetyczny reakcji chemicznej na konta...

Równowaga ciecz-ciało stałe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Równowaga ciecz-ciało stałe Równanie której krzywej wziąć do obliczeń? Pojawia się często problem policzenia temperatury na krzywej likwidusu (np. gdy zostajemy poproszeni o policzenie najwyższej temperatury, w której może istnieć faza stała przy danym ułamku molowym lub rozpuszczalności w zada...

Chemia fizyczna - ćwiczenia - Entalpia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Chemia fizyczna: Biotechnologia, WCh PW Termodynamika 1 18 marca 2011 r. Zadania 1. (3 pkt) Proszę obliczyć standardową entalpię reakcji uwodornienia 1,3-butadienu do nbutanu: CH...

Całkowanie równań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

Całkowanie równań kinetycznych Przygotował: Kamil Paduszyński © 2010 (c) Kamil Paduszyński 2010 1 PROBLEM Rozważamy reakcję chemiczną, np. A + 2B = C Pytania: ● Jakie jest równanie kinetyczne dla tej reakcji? ● Jak całkować równanie kinetyczne? ● Jaki jest rząd tej reakcji? ● Jaka jest w...

Zadania do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2012, kolokwium II 1 1. 9.01.09 3. 8.01.10 1. Obliczyć prężność pary nasyconej nad roztworem powstałym przez rozpuszczenie 12 g n-dodekanu w 100 g 1but...

Technologia chemiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

Chemia fizyczna: Kol. 1.2. Technologia Chemiczna (pościg) 11 maja 2012 r. Zadanie 1 (3 pkt) Zał.: A Reakcję syntezy amoniaku N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g) prowadzi się w warunkach izobarycznych i adiabatycznych wychodząc ze stechiometrycznej miesza...