Dr hab. Roman Sobiecki

note /search

Powstanie i rozwój korporacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

Powstanie i rozwój KTN Jak szacuje Dunning, według stanu na 1914 r. globalny zasób odpływu BIZ, tj. skomulowana ich kwota wynosiła ok. 14,6 mld USD, pochodząc niemal w całości z kilku KWR. Największymi eksporterami kapitału w formie BIZ były: Wielka Brytania (44,6%), USA (18,6%), Francja (12%...

Globalizacja - problemy globalne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2149

Problemy globalne Geneza problemów globalnych Cechy problemów globalnych Podstawowe problemy globalne Sposoby rozwiązania problemów globalnych Najważniejsze pytania globalne Geneza problemów globalnych (1) Przełom XIX i XX w. - B. Russell, G. Orwell, A. France wskazywali, że postęp technicz...

Globalna koordynacja ekonomiczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Globalna koordynacja ekonomiczna Czy konieczna jest pozarynkowa, globalna koordynacja ekonomiczna? Jeśli nie, to w jaki sposób powinno następować ograniczanie negatywnych skutków globalizacji ekonomicznej? Czy jest możliwe utworzenie autoregulacyjnego mechanizmu globalnego ? Jeśli tak, to jak...

Globalizacja - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

Jakie problemy były przedmiotem debaty w Londynie? Znalezienie recepty na globalny kryzys finansowy i gospodarczy Zaostrzenie zasad i kontroli działania banków i całego międzynarodowego sytemu finansowego Umocnienie roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego (skupia 185 państw) Zwiększenie p...

Globalizacja - szczyt G20

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Szczyt G 20 jako forma upolityczniania globalizacji, Londyn 2.04.2009r. - Pittsburgh 24-25.09.2009 Kto wchodzi w skład G 20? Jaki jest stan gospodarki światowej? Jakie problemy były przedmiotem debaty w Londynie? Jakie były stanowiska najważniejszych państw? Brazylii 1. ChRL 2. Federacji ...

Globalizacja - korporacje 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

Teoria przewag monopolistycznych KTN (1) Autorzy teorii przewag monopolistycznych szczegółowo przeanalizowali różnorodne ich rodzaje. Zazwyczaj wyróżnia się 4 typy przewag KTN , tj. przewagę finansową, technologiczną, menedżerską i marketingową. • Przewaga finansowa KTN: Dysponowanie ogromnym w...

Globalizacja - korporacje 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

Korporacje transnarodowe (KTN) Miejsce KTN w naukach ekonomicznych Definicje KTN Cechy KTN Cele teoretycznych rozważań nad KTN Teoria przewag monopolistycznych KTN Teoria produkcji międzynarodowej KTN Paradygmat OLI i jego elementy Przewagi własnościowe KTN Przewagi lokalizacyjne KTN Prze...

Globalizacja - niekompletność globalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3297

Niekompletność globalizacji Niekompletność globalizacji ekonomicznej Niekompletność polityczna globalizacji Czynniki wpływające na proces globalizacji Sposoby rozwiązywania problemu niekompletności globalizacji Antyglobaliści i alterglobaliści swoboda przepływu towarów w niedostatecznym zak...

Polityka rolna UE 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i społeczeństwa Unii Europejskiej (5)  prostsza, bardziej zrozumiała polityka rolna, która jasno rozgranicza decyzje wspólne (Unii) od tych jakie powinny pozostać w kompetencjach krajów członkowskich,...

Polityka rolna UE - Fazy regionalizacji gospodarczej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej Fazy regionalizacji gospodarczej w Europie 1. Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i społeczeństwa Unii Europejskiej 2. Przyczyny wprowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej 3. Cele Wspólnej Polityki Rolnej 4. Etapy Wspólnej Polityki Rolnej 5. Kierunki ...