Dr hab. Paweł Kawalec

note /search

Logika - Znak

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika
Pobrań: 875
Wyświetleń: 6426

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: zdanie, funktor, nazwa, treść nazwy, zakres nazwy, definicje, definicja realna i nominalna, język, cechy języka, funkcje języka, rodzaje kodów, warunki zachodzenia komunikacji, błędy językowe, logika formalna, alternatywa, implikacja, koniunkcja, równ...

Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

Co to jest logika i jaki jest cel jej nauczania. My będziemy logikę rozumieć tak, jak się ją określa w wielu podręcznikach logiki: LOGIKA := nauka badająca warunki poprawności wnioskowań. W tym określeniu nie została podana metoda badania. Jeśli będzie to metoda filozoficzna, to będziemy mieli do ...

Główne zagadnienia logika- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 924
Wyświetleń: 1491

Temat: Pojęcie logiki. Logika - dyscyplina naukowa, która posiada dwa podstawowe ujęcia: Szersze - obejmuje trzy podstawowe działy logiki: Semiotyka to taka dyscyplina, której przedmiotem jest język pojęty jako system znaków. Nauki o języku: Syntaktyka, bada relacje między wyrażeniami języka, np...

Semiotyka logiczna i metajęzyk- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1512

SEMIOTYKA LOGICZNA I METAJĘZYK SEMIOTYKA (LOGICZNA) := ogólna teoria znaku. Gdy jest uprawiana metodami charakterystycznymi dla logiki, wtedy jest działem logiki - stąd `logiczna'. Dzieli się na trzy działy: semantykę (logiczną), syntaktykę (logiczną) oraz pragmatykę (logiczną) [Ch. Morris (1938)]....

Czym zajmuje się logika?

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Temat: Czym zajmuje się logika? Współczesna logika nie jest jednorodną dyscypliną. Jest konglomeratem wielu kierunków badawczych. Predyspozycje i zdolności wykładowcy mogą usprawiedliwiać, a nawet czynić pożądanym prezentowanie studentom "post-klasycznej" logiki. Jak zawsze jednak, wykład...

Logika i legislacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Desygnat nazwy ; obiekt, który ta nazwa oznacza Zakres nazwy ; zbiór wszystkich desygnatów Treść nazwy ; ogół cechy przysługujący wszystkim i tylko jej desygnatom Rodzaje nazw: Ze względu na ilość słów: nazwy proste - składają się z jednego słowa (np. pies, książka, człowiek etc.) nazwy złożon...

Logiczno-językowa teoria kolorów Wittgensteina

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Temat: Logiczno-językowa teoria kolorów Wittgensteina Pogląd Wittgensteina na naturę barw sformułowany został w związku z pytaniem o wlasność logiczną zdań typu "To jest zarazem czerwone i zielone". Zdaniem Allaire (19###) i Austina (###) w rozwoju tego poglądu wystąpiły trzy etapy: Etap ...

Logika-skrypt - role wypowiedzi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2072

ROLE WYPOWIEDZI Rola opisowa - pełnią przede wszystkim zdania oznajmujące, polega na tym iż wypowiedz służy do opisu że tak a tak jest lub tak a tak nie jest, Rola sugestywna - polega na tym że wypowiedz ma skłaniać odbiorcę do określonego postępowania. Zdania rozkazujące, prośby, życzenia, itp., ...

Logika - pojęcia ogólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 987

Notatka porusza m.in. zagadnienia takie jak: Logika, Struktura logiki, Struktura czynności myślenia, Język, Rachunek zdań, Funktory....