Czym zajmuje się logika?

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym zajmuje się logika? - strona 1

Fragment notatki:

Temat: Czym zajmuje się logika?
Współczesna logika nie jest jednorodną dyscypliną. Jest konglomeratem wielu kierunków badawczych. Predyspozycje i zdolności wykładowcy mogą usprawiedliwiać, a nawet czynić pożądanym prezentowanie studentom "post-klasycznej" logiki. Jak zawsze jednak, wykład akademicki na poziomie podstawowym powinna cechować spora konserwatywność ujęcia. Dlatego pytanie czym zajmuje się logika rozumieć należy jako pytanie o to, co stanowi jądro dobrze ugruntowanych i sprawdzonych badań logicznych. Czym zatem zajmuje się logika? Spróbuję odpowiedzieć zarówno na to pytanie jaki i na pytanie, które go dopełnia: czym nie potrafi zająć się i nie powinna zajmować się logika. Centralnym pojęciem logiki jest pojęcie wynikania. Analiza tego pojęcia ujawnia, że w wielu kontekstach, pojęcie to jest trudno uchwytne. Dzieje się tak dlatego, że tezy i założenia traktowane jako punkt wyjścia podejmowanych analiz są często, a niekiedy muszą być, formułowane w sposób "miękki". Są wyrażane nieprecyzyjnie, niekompletnie, prowizorycznie. Logicy skłonni są ganić ten stan rzeczy ponieważ im mniej "twardo" sformułowane są założenia wyjściowe, tym mniej jasne jest co dokładnie z nich wynika. Pretensje logików do wypowiadania się kompetentnie o wszelkich rodzajach rozumowań prowadzą do klęski. Dlaczego? Znakomicie udokumentowaną odpowiedź na to pytanie zawiera rozprawa Teresy Hołówki Błedy, spory, argumenty, 1988 . Polecam uważną lekturę tej świetnej książki tym wszystkim kolegom logikom, którzy wierzą, że znajomość logiki pozwoliłaby znakomicie poprawić jakość wszelkich możliwych rozumowań. W jakiej mierze i w jakich przypadkach "twarde" formułowanie tez wyjściowych jest możliwe i celowe? Jeśli jest możliwe to prawie zawsze jest celowe. Możliwe jest natomiast tylko wówczas, gdy jasno sobie uświadamiamy naturę podejmowanego problemu. Gdy wiemy, jak powinniśmy definiować kluczowe pojęcia i gdy jesteśmy pewni przesłanek na jakich winniśmy opierać podejmowane próby rozwiązania problemu. Czy sytuacje takie są czymś wyjątkowym, czy raczej dość częstym? To zależy od dyscypliny badawczej, od rodzaju podejmowanej problematyki, od fazy w jakiej znajdują się badania. Ponieważ logik może kompetentnie zajmować się jedynie "twardymi" rozumowaniami ważne jest uświadomienie studentom, że ten rodzaj rozumowań nie jest czymś egzotycznym. Przykładem twardego rozumowania jest każdy dowód matematyczny i każde dobre rozumowanie wykorzystujące techniki matematyczne. To wiele ale nie wszystko. Również niezmatematyzowane rozważania mogą być twarde. Konkluzja, do której zmierzały te wywody: Badając pojęcie wynikania logika bada warunki jakie winny być spełnione aby pojęcie to było dobrze określone. Tym właśnie zajmuje się logika. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz