Dr hab. Andrzej Pawłowski

note /search

Gospodarka odpadami-zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Rok akademicki 2011/12 Inżynieria Środowiska rok II semestr 4 GOSPODARKA ODPADAMI ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1.Definicja i klasyfikacja odpadów. Organizacja i priorytety gospodarki odpadami. 2.Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami. Najważniejsze akty prawne związane z gospodarka odpadami i ...

Decyzja dotycząca zamknięcia składowiska odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

DECYZJA WYRAŻAJĄCA ZGODĘ NA ZAMKNIECIE SKŁADOWISKA ODPADÓW Podstawa prawna: art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej częśc...

Definicja i klasyfikacja odpadów oraz statystyka-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

Definicja i klasyfikacja odpadów. Organizacja i priorytety gospodarki odpadami. Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla ...

Klasyfikacja odpadów i odpady niebezpieczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

KLASYFIKACJA ODPADÓW 1. Według stopnia toksyczności: • KATEGORIA I- odpady nadzwyczaj niebezpieczne. Mogą wywołać nieodwracalne procesy degradacji środowiska. Zawierają substancje o bardzo silnych właściwościach trujących, odznaczające się dużą aktywnością i natychmiastowym działaniem • KATEGORIA ...

ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwiani...

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW Podstawa prawna: art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.); art. 184 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo...

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów-projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 567

Starosta Powiatu Olsztyńskiego WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW I ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU ODPADÓW Na podstawie art. 184 ust. 2 pkt. od 1) do 18), art. 184 ust. 4 pkt. od 1) do 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Składowanie i magazynowanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Techniczne i społeczne uwarunkowania lokalizacji składowisk odpadów Poprawna lokalizacja składowiska ma duże znaczenie i powinna uwzględniać warunki demograficzne, geologiczne, geotechniczne, klimatyczne i zasady gospodarki przestrzennej. Teren wybrany p[od składowisko powinien spełniać kryteria go...

Techniczne i społeczne uwarunkowania lokalizacji składowiska oraz komp...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Kompostowanie Kompostowanie jest metodą przeróbki odpadów bazującą na naturalnych procesach biochemicznych, jakie zachodzą w glebie. W sztucznie stworzonych warunkach w kompostowniach możliwe jest zintensyfikowanie tych procesów i stosunkowo szybkie przekształcenie odpadowej mieszaniny organicznych ...