Dr hab. Albert Gorzkowski

note /search

Czas w kulturze - pojęcia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Pojęcia Traditio hebraica, Christiana, pagana KONWERGENCJE (łac. convergere, zbierać się, upodabniać się) - brak bezpośredniej zależności między tekstami, bieżność, nie można wykazać bezpośredniej zależności FILIACJA - w nauce o literaturze ustalanie związków między różnymi przekazami tekstu dan...

Czas w myśli greckiej I

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

CZAS W MYŚLI GRECKIEJ - brak jednego greckiego poglądu na czas - różne rozumienie tzw. cyklicznej koncepcji czasu u różnych autorów - w Grecji istnienie zarówno linearnej jak i cyklicznej koncepcji czasu I PRZEDFILOZOFICZNE I NIEFILOZOFICZNE POGLĄDY NA CZAS HOMER - obszerny zbiór terminów odnoszą...

Czas w myśli greckiej II

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

CZAS W MYŚLI GRECKIEJ II FILOZOFICZNE ANALIZY CZASU ANAKSYMANDER - stałe stosunki między rzeczami pojmowane jako kwestia sprawiedliwości - czas nie tylko neutralnym środowiskiem, w którym zachodzą zmiany przyrodnicze, ale raczej coś, co odpo...

Laicyzajca czasów, czas a cierpienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 875

Laicyzacja czasu Czas kupców zaczyna się racjonalizować i podlega laicyzacji - czas Kościoła = przejęty ze starożytności czas duchownych; rytm nadają mu nabożeństwa i oznajmiające je dzwony. Czas Kościoła zastąpiony zostaje przez kupców i rzem...

Linearyzm czasu w myśli chrześcijańskiej

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Linearyzm czasu w myśli chrześcijańskiej Historia postrzegana jako wektor - istnieje początek i koniec (Stworzenie-Paruzja?); Bóg stworzył świat, życie, człowieka, który podlega czasowi; Niepowtarzalność zjawisk i ich linearna sekwencja czasowa ...

Wieczność, koniec czasów

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 700

Wieczność, koniec czasów, cierpienie Platon , neoplatonicy - WIECZNOŚĆ = brak / nieobecność czasu W Chrześcijaństwie  Wieczność nie jest traktowana jako przeciwieństwo czasu, ani jego nieobecność; Chrześcijańska idea wieczności traktowana jako pewna odmiana czasu ; pierwsi chrześcijanie nie prze...