Dr Gordon Anthony Layne - strona 2

Prawo handlowe-test 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1463

Majątek spółki cywilnej to: Współwłasność wspólników w częściach ułamkowych, Współwłasność łączna wspólników, Własność spółki. Wierzyciel spółki cywilnej może żądać zapłaty długu od wspólników: Tylko wtedy, gdy majątek spółki nie wystarczy na spłatę długu, Niezależnie od tego, czy majątek spółki w...

Prawo handlowe-test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1456

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej jest: Pierwszorzędna, Subsydiarna, Zależna od uregulowań ujętych w umowie. Wierzyciel spółki jawnej może żądać zapłaty długu od wspólników: Tylko wtedy, gdy majątek spółki nie wystarcza na spłatę długów, Niezależnie od tego, czy majątek spółki wystarcza na ...

Prawo handlowe-test 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1505

Partnerami (wspólnikami s.p) mogą być: Tylko osoby fizyczne o szczególnych, wskazanych w kodeksie uprawnieniach, Tylko osoby fizyczne, bez wymogu posiadania uprawnień, Osoby fizyczne i osoby prawne bez dodatkowych warunków. Jeżeli w spółce partnerskiej pozostanie tylko jeden partner: Spółka rozwi...

Prawo handlowe-test 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1113

Spółka komandytowo-akcyjna może być utworzona: Bez względu na to, jaki kapitał zbiorą założyciele, Jeżeli kapitał zakładowy wynosi co najmniej 100.000 zł, Jeżeli kapitał będzie wynosił co najmniej 50.000 zł. Minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce komandytowo-akcyjnej wynosi: 50.005 zł, ...

Prawo handlowe-test 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505

Spółka z o.o. w organizacji powstaje: Z chwilą zawarcia umowy spółki,art.161 ksh Z datą określoną w umowie spółki, Z chwilą zebrania całego kapitału zakładowego. Powołanie pierwszego zarządu spółki z o.o. powinno nastąpić: Niezwłocznie po zarejestrowaniu spółki, Przed zarejestrowaniem spółki, art....

Prawo handlowe-test 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 945

Obowiązkiem świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki z o.o. obciążone mogą być: Zawsze wszystkie udziały łącznie, Niektóre udziały, ( „przywiązanie” obowiązku do udziału str.380 Kidyba) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Wspólnik spółki z o.o. może zbyć udział: Jeżeli uzyska zezwolenie pozostałyc...

Prawo handlowe-test 9

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2170

Przedmi aportu do spółki z o.o. nie mogą być: Własność i inne prawa rzeczowe, Papiery wartościowe, Pieniądze. Str.350 kidyba Obowiązek wyrównywania wartości zawyżonej aportu dotyczy: Tylko wspólnika, który taki aport wniósł, Wspólnika, który taki aport wniósł i członków zarządu, którzy go przyjęli...

Prawo handlowe-test 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1120

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. nie może być zwołane przez: Zarząd,( B-tak może art.235) Radę nadzorczą, (B-tak może w usadanionych przypadkach art235) Wspólników, którzy reprezentują łącznie 1/50 kapitału zakładowego . (m...

Prawo handlowe-test 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945

Rada nadzorcz spółki z o.o. wg KSH składa się z: Nieograniczonej liczby osób, Zawsze z 3 osób, Z 3 lub więcej osób. Art.215 Rada nadzorcza spółki z o.o. może: Nakazać zarządowi zawrzeć umowę z określonym kontrahentem, Zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników, Zbyć nieruchomość spółki. Do zadań ra...

Prawo handlowe-test 15

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

W KSH komisja rewizyjna jest organem: Obligatoryjnym, Fakultatywny, Nie jest przewidziana w przepisach KSH odnoszących się do spółki akcyjnej. Zarząd spółki akcyjnej: Może się składać z dowolnej liczby osób art.368 &2, Musi się skła...