Dr Ewelina Sokołowska - strona 2

Forfraiting - opracowanie pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

FORFAITING Termin forfaiting wywodzony jest od francuskiego słowa „a forfait” oznaczającego po prostu zrzeczenie się (poddanie) lub zaniechanie praw do czegoś. Według E. Glogowskiego forfaiting jest narzędziem finansowania przy transakcjach ek...

Franchising - opracowanie umowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

FRANCHISING Franczyza to długoterminowe, odpłatne udzielenie franczyzobiorcy pozwolenia, licencji, zgody na oferowanie produktów lub świadczenie usług w imieniu franczyzodawcy oraz używanie jego nazwy handlowej, znaku towarowego, logo firmy, a t...

Franczyza usługowa - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Franczyza usługowa - r odzaj franczyzy, w której franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoje know-how w postaci receptur i procedur wykonywania usługi . W katalogu franczyz wyróżnione są następujące branże usługowe:

Rodzaje fraczyzy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

II kryterium: wg rodzaju know-how przekazywanego franczyzobiorcy Franczyza dystrybucji produktu Franczyza koncepcji działalności Franczyza dystrybucji produktu - rodzaj franczyzy, w której franczyzodawca (dystrybutor lub producent) udostępnia ...

Rodzaje fraczyzy - omówienie - Polska Organizacja Franczyzodawców

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

III kryterium: według organizacji systemu franczyzowego Franczyza bezpośrednia Franczyza wielokrotna Masterfranczyza Przedstawicielstwo regionalne Franczyza bezpośrednia - zawierana jest bezpośrednio przez franczyzodawcę z franczyzobiorcą. F...

Finansowanie mezzanine - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Instrumenty finansowe zaliczane do finansowania mezzanine Kryterium uporządkowania instrumentów: posiadanie cech kapitału obcego POŻYCZKA PODPORZĄDKOWANA Jedna z najczęstszych form finansowania mezzanine Pełni funkcję gwarancyjną Podporządkowana w stosunku do nadrzędnego kapitału obcego Klasyfi...

Instrumenty pochodne - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

INSTRUMENTY POCHODNE Instrument pochodny - instrument finansowy, którego wartość zależy od tzw. instrumentu bazowego, na który instrument pochodny został wystawiony. Instrumentem bazowym może być instrument finansowy (np. akcja, obligac...

Leasing a kredyt- opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Leasing a kredyt Krótsza i prostsza formuła niż kredyt Mniejsze ryzyko dla leasingodawcy niż dla banku Indywidualne ustalanie rat, elastyczność Korzyści podatkowe Brak konieczności zastawu Niekorzystny dla działalności, która nie odlic...

Leasing - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

LEASING Leasing - pochodzi od angielskiego słowa to lease, co oznacza wynająć, wydzierżawić. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona ( finansujący - leasingodawca ) przekazuje drugiej stronie ( korzystającemu -...

Mezzanine - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

MEZZANINE Cechy kapitału mezzanine Forma kapitału hybrydowego Finansowanie obejmuje różnorodne instrumenty finansowe Wykazuje cechy zarówno kapitału własnego jak i obcego Nie uregulowany prawnie, brak jednolitej definicji Equity mezzanine (junior mezzanine, sweet equity) Przewaga cech charakt...