Dr Ewelina Sokołowska - strona 3

Najczęściej sekurytyzowane aktywa - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Najczęściej sekurytyzowane aktywa kredyty hipoteczne, kredyty dla przedsiębiorstw, należności z tytułu opłat czynszowych, telefonicznych, należności z kart kredytowych, kredyt...

Oddziaływanie VC na finansowane przedsiębiorstwo - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Oddziaływanie VC na finansowane przedsiębiorstwo Wpływ na decyzje strategiczne Wpływ na decyzje operacyjne Wpływ na strukturę organizacyjną Wsparcie merytoryczne i wzrost standardów biznesowych Rozwój kontaktów biznesowych i wzrost zaufania do podmiotu Wpływy finansowe i koszty pozyskanego fin...

Podmioty leasingu - klasyfikacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

odmioty leasingu: leasingodawca (finansujący - dawca) leasingobiorca (korzystający - biorca) poręczyciel towarzystwo ubezpieczeniowe Przedmiot umowy leasingu: obiekty konsumpcyjne obiekty inwestycyjne nieruchomości, prawa majątkowe Leasi...

Przedmiot forfaitingu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Przedmiot forfaitingu Forfaiting wierzytelności handlowych Jest to nabycie przez instytucję forfaitingową średnio- lub długoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności z pobraniem na rzecz instytucji forfaitingo...

Rodzaje faktoringu międzynarodowego - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Rodzaje faktoringu międzynarodowego faktoring eksportowy - charakteryzuje się tym, że eksporter (faktorant) dokonuje przelewu swoich zagranicznych wierzytelności na faktora działającego w kraju eksportera; jest to rodzaj faktoringu pełnego fakt...

Rodzaje systemów franczyzowych - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Rodzaje systemów franczyzowych I kryterium : według rodzaju działalności Franczyza dystrybucyjna Franczyza usługowa Franczyza produkcyjna Franczyza mieszana Franczyza dystrybucyjna - rodzaj franczyzy, w której franczyzodawca udostępnia franc...

Sekurytyzacja i jej znaczenia - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

SEKURYTYZACJA Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi od securities oznaczającego papiery wartościowe. Jest to zamiana należności na papiery wartościowe. Ma zastosowanie wówczas, gd...

Zalety dla franczyzodawcy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Zalety dla franczyzodawcy Możliwość ekspansji przedsiębiorstwa na nowe rynki zbytu i rozbudowania sieci sprzedaży Opłaty franczyzowe Brak konieczności angażowania własnego kapitału Łatwość kontroli nad biorcą Biorca bierze na siebie całe ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności Możliwo...

Zalety i wady sekurytyzacji - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3430

Zalety sekurytyzacji Z punktu widzenia inicjatora: Inicjator nie musi czekać na spłatę wierzytelności. Może zwiększyć to znacząco środki na rozwój firmy. Sekurytyzacja zwiększa możliwości kredytowe firmy. Sekurytyzacja jest pozabilansową ...

Zalety wykorzystania factoringu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Zalety wykorzystania factoringu zapewnienie przedsiębiorstwu otrzymania szybkiej zapłaty za sprzedane towary, bądź usługi, stały, równomierny dopływ kapitału obrotowego i zapewnienie płynności finansowej, możliwość zdyscyplinowania przez faktoranta swoich kontrahentów w zakresie terminowości płat...