Dr Elżbieta Pożoga - strona 4

Hauser "Społeczna historia sztuki i literatury"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596

Arnold Hauser „Społeczna historia sztuki i literatury.” 8.Pojęcie baroku. Manieryzm był zjawiskiem ogólnoeuropejskim, barok natomiast posiada wiele rozgałęzień, rozmaicie manifestuje się w różnych środowiskach i krajach. BAROK dworsko- katolicki mieszczańsko- protestancki na początku prąd natur...

Hauserowska koncepcja sztuki średniowiecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Hauserowska koncepcja sztuki średniowiecza ŚREDNIOWIECZNA SZTUKA ( z historii sztuki- to nie Hauser). Do sztuki średniowiecza zalicza się malarstwo, rzeźbę i architekturę chrześcijańską od początków ich istnienia aczkolwiek pod wzglądem f...

Historia powszechna XVI-XVII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1344

Hi storia Powszechna XVI-XVII wiek XIV/XV kryzys gospodarki i feudalizmu. Wojny, epidemie, nieurodzaje. Ludność XVI - 85-90 mln. - stały wzrost. Przeciętna życia XVI i XVII 25 lat, umieralność noworodków 50%. Straty w wojnach XVII - 1ml. Rozwój transportu i handlu przyczynia się do wzrostu ludnośc...

Huizinga "Jesień sredniowiecza"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2625

Johan Huizinga-„Jesień Średniowiecza” (r.XI,XVII) I.Wizerunek śmierci. Nigdy żadna epoka nie epatowała myślą o śmierci jak wiek XV. Wiara również akcentowała z całą powagą myśl o śmierci, jednak pobożne traktaty docierały tylko do tyc...

Huizinga "Wizerunek śmierci"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1344

JOHAN HUIZINGA: Wizerunek śmierci [w:] Jesień średniowiecza Nieustanne echa memento mori. Dwa środki wyrazu : kazanie i kartka ulotna - narzucały ciągłą myśl o śmierci (jaskrawo i ostro, w formie bezpośredniej, bardzo żywej i prostej). Trzy zasadnicze tematy: Motyw pytania: gdzie teraz są wszyscy, ...

Zdzisław Kępiński "Impresjonizm"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

ZDZISŁAW KĘPIŃSKI „IMPRESJONIZM” IMPRESJONIZM JAKO PRODUKT NOWOCZESNEJ FORMACJI SOCJOLOGICZNEJ I KULTUROWEJ impresjonizm jest nie tylko pewnym programem artystycznym, ale także zjawiskiem historycznym powstałym w określonym czasie i środowisk...

Kartezjusz - Rozprawa o Metodzie - Rozważania dotyczące nauk

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 364
Wyświetleń: 791

31. Kartezjusz-Rozprawa o Metodzie I. Część Pierwsza (Rozważania dotyczące nauk) Rozsadek jest rzeczą najsprawiedliwiej rozdzielona na świecie, każdy bowiem uważa ze ma wystarczająco dużo zdrowego rozsądku. Nie możliwością jest , żeby wszyscy się mylili co do tego, świadczy to wiec o tym ze rozsade...

Kaznodzieja, mnich, uczony - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

KAZNODZIEJA Potrzebny, by przekonac do katolicyzmu(w czasie reformacji jego znaczenie wzrasta) Obeznany w Biblii ale nie tylko- oswiecony czlowiek Biblia- wzor, pobudzac do refleksji Przywracac wiare i ja wzmacniac Glosic kazania i rownoczesnie być katecheta 1546r.- sobor trydencki- mowa o gr...

Koncepcja okrucieństwa w Europie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Koncepcja okrucieństwa w Europie od średniowiecza do Oświecenia wg wykładu Tazbira prawo spisane, skodyfikowane- oparte na prawie zwyczajowym typowy sposób karania w dobie renesansu kara powinna być ostrzeżeniem, nie tyle dla tej jednostki, co dla innych mogących takie przestępstwo popełnić. Kar...

Konwencje estetyczne europejskiego baroku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

KONWENCJE ESTETYCZNE EUROPEJSKIEGO BAROKU Styl w sztuce w końcu XVI w. do początku XVII w. Sztuka, jej konwencja estetyczna: piękno i brzydota to forma, jej zmysłowość to element erotyki, to sztuka perswazji, linia falista (pełna kontrastu). ...