Dr Elżbieta Pożoga - strona 3

Historia kultury Europy - zafadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

50 . JAKIE CECHY MENTALNOŚCI UZNAJE LE GOFF ZA CHARAKTERYSTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW EUROPY ZACHODNIEJ X-XIII W.? Niepewność ludzi średniowiecza (Ś.) jest cechą ich myślenia, wrażliwości * niepewność życia przyszłego - duże ryzyko potępienia - ludzie średniowiecza pragnęli uciec ze swej epoki do nieb...

Pojęcia kultury europejskiek według Chanunu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Zakres rozumienia pojęcia kultura europejska wg Chanunu: Pojecie kultura europejska - autor ma na myśli cywilizację Oświecenia ( 18 wiek) - kosmopolityzm kultury. Europa oświecona to okres 1680-1780.Obszar oświecenia to tzw. wielka Europa-st...

Dyplomata francuski Bonnac o reformach Piotra I

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Dyplomata francuski Bonnac o reformach Piotra I Władca ten przyniósł na świat całe barbarzyństwo i dzikość, właściwe temu krajowi, w którym wielkość monarchy mierzy się raczej złem. Jakie może on zadać, aniżeli dobrem, które zdolny jest przysporzyć: zarazem jednak natura obdarzyła go geniuszem, któ...

Edukacja w średniowieczu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Scholar, student, bakałarz, magister - edukacja w średniowieczu Choć wciąż trwają spory o to, od kiedy zaczyna się epoka zwana średniowieczem ( media aetas, medium aevum ), jedno zdaje się nie budzić żadnych wątpliwości: był to okres, na którego początkach zaciążyły najazdy barbarzyńskie na Europę....

Elias - "Pzemiany obyczajów w cywilizacji zachodu"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1351

Norbert Elias „Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”. Część druga: Cywilizacja jako specyficzne przeobrażenie zachowa ludzkich . O ŚREDNIOWIECZNYCH FORMACH TOWARZYSKICH. Średniowiecze pozostawiło nam mnóstwo informacji o tym, co w dan...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1743

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...

Filozofia i estetyka romantyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1813

Filozofia i estetyka romantyzmu: Wstęp: W połowie 18 wieku we Francji i Anglii termin ,,poezja romantyczna" .Geneza Romantyzmu jako ogólnoeuropejskiego ruchu kulturowego związana była z przeobrażeniami , które dokonywały się w wyniku historycznych wydarzeń o znaczeniu różnie przełomowym. Wszel...

Focault "Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

Michael Foucault: „Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu”. Rozdz. II: WIELKIE ZAMKNIĘCIE. W XVII wieku powstają wielkie zakłady odosobnienia, od tego czasu obłęd został związany z gestem, który wyznaczał mu krainę izolacji jako naturalne miejsce pobytu. W 1656r . wydany zostaje dekret o założeniu...

Rokoko - geneza, czas trwania, estetyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1428

32. GENEZA, CZAS TRWANIA I ZASIĘG KULTURY ROKOKOWEJ. ESTETYKA ROKOKA. Rokoko - styl w sztuce europejskiej, ok. 1720 - 1780r., uważany często za ostatnią fazę baroku. Główne cechy: związek z kulturą dworską, tendencje sentymentalne, sielankowość, lekkość i wykwintność formy, motywy egzotyczne. Rokok...

Hani - symbolika światyni chrześcijańskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1743

Symbolika świątyni chrześcijańskiej WPROWADZENIE się swoim własnym natchnieniom; jego praca to poszukiwanie formy doskonałej sztuka jest sakralna nie przez subiektywne intencje artysty, lecz przez jej obiektywną zawartość estetyka zostaje podporządkowana