Dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło

Wykład - obróbka termiczna cementowa mieszanki surowcowej

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Przemiany fizyczno-chemiczne zachodzące w procesie obróbki termicznej cementowej mieszanki surowcowej. Końcowym celem obróbki termi mieszanki surowcowej jest uzyskanie klinkieru cementowego. Przemysłowy proces klinkieryzacji mieszanki zachodzi w piecu obrotowym, w którym mieszanka przemieszcza się z...

Sprawozdanie - identyfikacja wybranych anionów

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2366

ĆWICZENIE 3 IDENTYFIKACJA WYBRANYCH ANIONÓW 1. Analiza jakościowa zajmuje się badaniem składu jakościowego substancji, czyli określeniem z jakich pierwiastków lub grup pierwiastków zbudowany jest dany związek lub mieszanina. Aby zidentyfikować jony działa się na substancję analizowaną, przeprowadzo...

Sprawozdanie - identyfikacja wybranych kationów

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 3325

ĆWICZENIE 2 IDENTYFIKACJA WYBRANYCH KATIONÓW 1. Analiza jakościowa zajmuje się badaniem składu jakościowego substancji, czyli określeniem z jakich pierwiastków lub grup pierwiastków zbudowany jest dany związek lub mieszanina. Aby zidentyfikować jony działa się na substancję analizowaną, przeprowadz...

Sprawozdanie - oznaczenie chlorków w wodzie

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 3066

ĆWICZENIE 6 OZNACZANIE ZAWARTOŚCI CHLORKÓW W WODZIE 1. Jony chlorkowe są podstawowymi anionami występującym w wodach powierzchniowych. Wszystkie wody naturalne zawierają mniejsze lub większe ilości chlorków. Mogą one pochodzić z gruntu, oceanów, pokładów naturalnych soli oraz zanieczyszczeń ściekam...

Sprawozdanie - twardość wody

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 5152

ĆWICZENIE 4 TWARDOŚĆ WODY 1. Obecność w wodzie rozpuszczalnych soli wapniowych i magnezowych powoduje tzw. twardość wody, którą wyraża się ilością jonów magnezowych lub wapniowych w decymetrze sześciennym wody. W Polsce stosuje się tzw. niem...

Sprawozdanie - zawartość agresywnego CO2 w wodzie

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 2751

ĆWICZENIE 5 ZAWARTOŚĆ AGRESYWNEGO CO2 W WODZIE 1. Pewien poziom dwutlenku węgla jest niezbędny w naturalnym środowisku. W wodach powierzchniowych dwutlenek węgla pochodzi procesów mineralizacji substancji organicznych lub z atmosfery, w wodach podziemnych natomiast z procesów geochemicznych. Gazowy...

Sprawozdanie- miareczkowanie alkacymetryczne

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 7987

ĆWICZENIE 1 MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE 1. Miareczkowanie jest metodą analityczną, dzięki której można wyznaczyć dokładne stężenie roztworu. Alkacymetria polega na reakcji zobojętniania (kwasu zasadą lub zasady kwasem) oraz pomiar...

Faza glinianowa C3A - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1757

Faza glinianowa C3A - składa się z krystalicznego glinianu trójwapniowego (3CaO*Al2O3) oraz szkła glinianowego o składzie takim samym lub zbliżonym do glinianu trójwapniowego. Przy bardzo szybkim schładzaniu klinkieru krystalizacja fazy glinianowej w ogóle nie zachodzi i powstaje wówczas glinian tró...