Sprawozdanie- miareczkowanie alkacymetryczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 7931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie- miareczkowanie alkacymetryczne - strona 1 Sprawozdanie- miareczkowanie alkacymetryczne - strona 2

Fragment notatki:

ĆWICZENIE 1 MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE
1. Miareczkowanie jest metodą analityczną, dzięki której można wyznaczyć dokładne stężenie roztworu. Alkacymetria polega na reakcji zobojętniania (kwasu zasadą lub zasady kwasem) oraz pomiarze objętości roztworu o znanym stężeniu (tzw. roztworu mianowanego) zużytego do całkowitego przereagowania z substancją badaną. Substancje te reagują ze sobą wg ściśle określonej reakcji chemicznej w ilościach równoważnikowych. Aby wykryć punktu końcowy miareczkowania do roztworu dodawany jest odpowiedni wskaźnik.
2. Przebieg reakcji:
- reakcja polega na łączeniu się jonów wodorowych z jonami wodorotlenowymi na niezdysocjowane cząsteczki wody wg równania:
NaOH + HCl → NaCl +H20 3. Przebieg miareczkowania:
Otrzymany w kolbie roztwór NaOH rozcieńczyłem wodą destylowaną do kreski (250 cm3). Odmierzyłem pipetą 25cm3 roztworu do kolby stożkowej. Dodałem błękitu bromotymolowego. Otrzymałem roztwór o jasno-błękitnej barwie. Rozpocząłem miareczkowanie dodając kroplami przygotowanym wcześniej 0,1 molowym roztwór HCl. Gdy barwa zmieniła się na żółtą - zakończyłem miareczkowanie. Z biurety zeszło 7,2 cm3 mianowanego roztworu kwasu (odczytałem stan przed - 22,7; po - 29,9). Następnie, kolejne 25cm3 NaOH odpipetowałem do kolejnego miareczkowania. Do kolby stożkowej dodałem fenoloftaleinę. Roztwór stał się malinowy, reakcja odbarwiała go. Tu zużyłem 7,1 cm3 HCl (przed - 32,5; po - 39,6). Do ostatnich 25cm3 odpipetowanego roztworu dodałem oranż metylowy. Kolor żółty, po dodaniu 7,35 cm3 HCl (przed - 42,0; po - 49,35), zmienił barwę na pomarańczowo-różowy. Średni wynik miareczkowania to 7,22 cm3. 4. Obliczenia stechiometryczne:
mz= Ck*Vk*Rz Ck= 0,1 wal/dm3; Vk= 7,22 cm3; Rz= 40g/wal mz= 0,1wal/dm3 * 7,22*10-3dm3 * 40g/wal *10 (krotność kolby z pipety) mz= 288,8*10-3 g = 0,29 g 5. Wnioski:
Miareczkowanie alkacymetryczne to prosty i szybki sposób, aby określić stężenie badanej próbki. Metoda ta jest ona powszechnie stosowana przy analizie ilościowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz