Dr Dorota Benduch - strona 2

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1708

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu : Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97) Wysyłanie dewiz przez rezydenta do krajów trzecich (art. 100) Zbycie przez nierezydenta z kraju trzeciego papierów wartoś...

Prawo finansowe - pytania z ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

PYTANIA Z ĆWICZEŃ Pytanie 1 : Procedura działania - procedura tworzenia projektu ustawy budżetowej. Zasady funkcjonowania finansów publicznych w rozdziale 10 - zasada konstytucyjna rangi ustawy Ogólne zasady finansów publicznych Pytanie 2 : Akt prawny - ustawa o finansach publicznych z 2009 rok...

Prawo finansowe - opracowanie spraw organizacyjnych (ćwiczenia)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

SPRAWY ORGANIZACYJNE Sprawy organizacyjne : Siedziba - 409-417E Konsultacje - podane na wykładzie Środy A - 10.00-11.30 - w katedrze prawa Na stronie internetowej będzie podany termin Można przychodzić na konsultacje niestacjonarnych Kazusy będą podawane wcześniej Literatura : Książka dr Janik...

Prawo finansowe - opracowanie spraw organizacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2639

Cel wykładów Wskazanie miejsca prawa finansowego w systemie prawa stanowionego oraz prezentacja wybranych działów prawa finansowego Istota prawa finansowego Pojęcie i charakter prawa finansowego Geneza, ewolucja, stan obecny oraz przew...

Wykaz przestępstw skarbowych w typie uprzywilejowanym -tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Wykaz przestępstw skarbowych w typie uprzywilejowanym: Przestępstwo skarbowe Okoliczności Niezgłoszenie przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub deklaracji (art. 54 par.2) Mała wartość Firmanctwo (art. 55 par. 2) Mała wartość Oszustwo podatkowe (art. 56 par. 2) Mała wartość Wprowadzenie na terytor...

Wykładania prawa finansowego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Temat: Wykładania prawa finansowego. Zasady interpretacji przepisów prawa : Zasada clara non sunt interpretanda - nie podlega interpretacji tekst prawny, który jest jasny (WYJĄTEK: ustawodawca, mimo jasnego zrozumienia danego terminum nadaje ...

Odpowiedzialność w prawie finansowym- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2450

WYKŁAD 8 Odpowiedzialność w prawie finansowym Odpowiedzialność prawna oznacza ponoszenie lub potencjalność ponoszenia przez określone podmioty określonych przepisami prawa ujemnych konsekwencji (sankcji) prawnych zdarzeń lub stanów rzeczy Cele odpowiedzialności w prawie finansowym Zabezpieczenie...

Podwójne opodatkowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Podwójne opodatkowanie w sensie prawnym - jest to konflikt jurysdykcji podatkowych co najmniej 2 państw i oznacza, że ten sam podmiot (podatnik), ten sam przedmiot (dochód, majątek) podlega opodatkowaniu w co najmniej 2 państwach takim samym lub podobnym podatkiem, który jest należny za ten sam okre...

Testy- pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2254

PRAWO FINANSOWE WERSJA A Prawo finansowe: a) stanowi odrębną gałąź prawa b) jest specjalnym działem prawa administracyjnego jest dziedziną prawa państwowego Tzw. „pieniądz fiducjarny” to: a) złota moneta, na której widnieje wizerunek władcy b) pieniądz, który musi posiadać co najmniej jednos...

Prawo finansowe- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

05.12.2012 Ćwiczenia 4 Prawo podatkowe zostało wyodrębnione spośród prawa finansowego tak jak prawo rodzinne i opiekuńcze. Pytanie 1: Powszechność opodatkowania, prymat Art. 84 Art. 217 - obowiązki Podmiot Przedmiot Zwolnienia Pyt...