Dr Dorota Benduch - strona 3

Prawo finansowe- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

19.12.2012 Ćwiczenia 5 Pytanie 1: Źródła prawa: Zezwolenie Indywidualne zezwolenie udzielane przez prezesa NBP Pytanie 6: Pojęcia pojawiająca się z perspektywy prawa dewizowego Rezydent Nierezydent Nierezydenci z krajów trzecich Definicja podstawowych pojęć jest w ustawie - podział na kraj...

Prawo finansowe- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Wykład 8 Okoliczności uchylające winę: Nieletniość Niepoczytalność Działanie w błędzie (błąd usprawiedliwiony) Niepoczytalność: Pojęcie: Brak możliwość rozpoznania znaczenia swojego czynu Brak możliwości pokierowania swoim postępowaniem Źródła: Choroba psychiczna Upośledzenie umysłowe Inn...

Prawo karne skarbowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2156

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 1 Zaliczenie z przedmiotu Test jednokrotnego wyboru z punktami ujemnymi Ocena pozytywna po uzyskaniu 50%+1pkt możliwych do zdobycia punktów; +2 pkt za prawidłową odpowiedź -1 pkt za bł...

Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3864

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 2 Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa Agenda: Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział Geneza i ewolucja prawa karnego skarbowego w Polsce Funkcje i zasady prawa ka...

Prawo karne skarbowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1169

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 4 Środki penalne za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Jan Kowalski - prowadzący działalność gospodarczą - spóźnił się o 3 dni z wpłatą podatku dochodowego. Zdarzyło mu się to pierwszy r...

Pytania z egzaminu zerowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

GR. A i była tylko gr. A!!! Do wyłacznej kompetencji UE, zgodnie z postanowieniem należy: Polityka pieniężna, Polityka dewizowa, Polityka celna. Wejście w życie rozporządzenia unijnego powoduje, że: Podatnicy nigdy nie mogą się powołać bezpośrednio na rozporządzenie, Podatnicy mogą powołać si...

Przedawnienie karalności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Przedawnienie karalności : Karalność przestępstwa skarbowego ulega przedawnieniu, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: Karalność wykroczenia skarbowego, ule...