Dr Cecylia Bieguszewska

note /search

Konstrukcje metalowe -zagadnienia na kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1561

1    Zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Konstrukcje metalowe – podstawy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) Co to jest stal? Co to są ...

Konstrukcje stalowych kominów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

Konstrukcje stalowych kominów. Ogólne zasady analiz statyczno-wytrzymałościowych Kominy stalowe - przemysłowe budowle wysokie służące do odprowadzania spalin i gazów do atmosfery. Podział ze względu na charakter odprowadzanych substancji: spalinowe / dymowe - odprowadzają produkty spalania wyciąg...

Konstrukcje szkieletowe stalowych budynków wysokich-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4340

KONSTRUKCJE SZKIELETOWE STALOWYCH BUDYNKÓW WYSOKICH OGÓLNE ZASADY ANALIZ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Systemy statyczno-konstrukcyjne Ramy płaskie Układy wieloprzegubowych prętów z tarczami poziomymi i pionowymi Układy wieloprzegubowych prętów z trzonami Układy wieloprzegubowych prętów z trzon...

Konstrukcje zbiorników na ciecze z dachami stałymi i pływającymi-oprac...

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 882
Wyświetleń: 5243

Konstrukcje zbiorników na ciecze z dachami stałymi i pływającymi. Warunki eksploatacji, charakterystyki techniczne, ustroje nośne, szczegóły konstrukcyjne 1. Rodzaje i przeznaczenie zbiorników metalowych - zbiorniki metalowe - przeznaczenie (na ciecze , gazy, materiały sypkie) - zbiorniki metalowe ...

Korozja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1197

15 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE stalowych konstrukcji specjalnych. Metody badań i renowacji powłok antykorozyjnych Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji specjalnych Powłoki lakierowe (najpowszechniejsza metoda bo: niski koszt, różnorodność właściwości ochronnych) PRZYGOTOWANIE POWIE...

Wieże stalowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2394

Konstrukcje stalowych WIEŻ. Ogólne zasady analiz statyczno-wytrzymałościowych Wieże stalowe - to wolno stojąca, wspornikowa konstrukcja kratowa o trójkątnym, kwadratowym lub prostokątnym kształcie przekroju albo słup pełnościenny o  przekroju kołowym lub wielobocznym. Rzut pionowy wieży jest zazwyc...

Zasady analizy stanów granicznych metalowych powłok silosów i zbiornik...

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2723

Zasady analizy stanów granicznych metalowych powłok silosów i zbiorników. Aby we właściwy sposób dokonać analizy stanów granicznych powłok w oparciu o normy PN-EN należy: Ustalić klasę konsekwencji zbiornika CC3 - zbiorniki na ciecze i gazy płynne, toksyczne lub wybuchowe oraz zbiorniki o dużej po...

Długości wyboczeniowe prętów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2807

Długości wyboczeniowe prętów Jeśli nie przeprowadza się dokładnej analizy, ani też inne przepisy nie stanowią inaczej, to długość wyboczeiową le zaleca się przyjmować: a) pasy oraz słupki i krzyżulce podporowe le=l0 ; l0 -długość teoretyczna pręta między węzłami skratowania lub osiowy rozstaw stężeń...

Słupy złożone ściskane pionowo - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3346

Słupy złożone ściskane pionowo elementy o przekroju składającym się z dwóch lub więcej gałęzi, połączonych przewiązkami lub skratowaniem. Główna zaleta to możliwość zachowania względem obu osi jednakowej sztywności, wada - bardziej pracochłonne wykonanie. Przekrój trzonu słupa złożonego składa się n...

Charakterystyka obiektów o konstrukcji stalowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2345

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW O KONSTRUKCJI STALOWEJ Konstrukcje stalowe są stosowane w rozlicznych dziedzinach budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej oraz techniki, jest związany z budownictwem przemysłowym, mieszkaniowym, komunalnym...