Słupy złożone ściskane pionowo - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3206
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słupy złożone ściskane pionowo - omówienie - strona 1 Słupy złożone ściskane pionowo - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Słupy złożone ściskane pionowo elementy o przekroju składającym się z dwóch lub więcej gałęzi, połączonych przewiązkami lub skratowaniem. Główna zaleta to możliwość zachowania względem obu osi jednakowej sztywności, wada - bardziej pracochłonne wykonanie. Przekrój trzonu słupa złożonego składa się najczęściej z dwóch ceowników lub dwuteowników walcowanych na gorąco. Przy bardzo dużych obciążeniach gałęzie słupa złożonego są spawane z blach. Przekroje z 4 kątowników projektuje się do ściskanych elementów o znaczniejszych wysokościach, wymagających dużych sztywności. Przekroje pojedynczych gałęzi słupa, połączonych przewiązkami lub skratowaniem uważamy za układ współpracujący. Długości wyboczeniowe słupów złożonych przyjmuje się wg nomogramu. Smukłość słupa względem osi materiałowej x=lex/ix Przewiązki lub skratowania znacznie zwiększają sztywność przekroju względem osi y-y - uwzględnia się m=(y2+v2); gdzie v -uwzględnia wpływ przewiązek lub skratowania, y -smukłość gałęzi względem osi y-y; y=ley/iy. ZASADY PROJEKTOWANIA: dobór przekroju trzonu zaczyna się od obliczenia wymaganego pola przekroju na podstawie danych osiowego obciążenia obliczeniowego i wytrzymałości obliczeniowej materiału. Następnie dobieramy kształtownik z tablic i określamy klasę przekroju i współczynnik niestateczności miejscowej p , pe i nośność ścianek gałęzi w stanie krytycznym lub nadkrytycznym. Sprawdzamy naprężenia w gałęziach w których wsp. wyboczenia i przyjmuje się na podstawie x. Dobieramy rozstaw gałęzi a, aby x≥m. Słupy osiowo ściskane - przekroje trzonów słupów pełnościennych są z wyrobów walcowanych, walcowanych wzmacnianych blachami, spawanych dwuteownikowych. Do najczęściej projektowanych przekrojów trzonów, obciążonych umiarkowanymi siłami osiowymi, zaliczamy przekroje dwuteowe z blach. Zalecenia: hw=(1/15do1/20)H; tw=6-12mm; bf30tw. Pasy i środniki należy już we wstępnej fazie projektowej zakwalifikować do klasy przekroju, a dla ścianek klasy 4 tych elementów obliczyć współczynniki niestateczności miejscowej i nośność w stanie krytycznym i nadkrytycznym. Półki i środniki wyrobów walcowanych z reguły należą do klas 1, 2, 3. Wymiarowanie: określamy kształt i pole przekroju poprzecznego, sprawdzamy klasę, współczynnik niestateczności miejscowej, współczynnik wyboczeniowy; liczymy max smukłość i nośność Nc/(*NRc) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz