Dr Bogusław Ludwig - strona 2

Maria Montessori

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

Maria Montessori Polaryzacja uwagi - głębokie i długotrwałe zainteresowanie dziecka jednym przedmiotem lub czynnością - powrót do niej w celu dokonywania odkryć - to podstawowa przesłanka metodyki Montessori. Dziecko - jego rozwój biol...

Pedagogika antyautorytarna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3234

Pedagogika antyautorytarna koncepcja Niell szkoła Summerhill. zorientowana jest na rozwój osobowości skierowana jest przeciwko wychowaniu represyjnemu Dzieci są „potencjałem nadziei” Pedagogika antyautorytarną występuje przeci...

Pedagogika Celestyna Freineta - Fiszki samokontrolne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

Pedagogika Celestyna Freineta Poglądy pedagogiczne: Brak zgody na zastaną, martwą duchowo i pełną brutalności szkołę. Pedagogika zdrowego rozsądku, tzn. Wychodziła od tego, co zmysłowo empirycznie dane , trzyma się konkretu , bez wielkich uogólnień i abstrakcyjnych konstrukcji. Idee oscylują wokół...

Pedagogika dialogu i personalistyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3955

Pedagogika Dialogu Przedstawiciele: M. Buber, Lewina, J. Tischner, J. Tarnowski Def. Pedagogika Dialogu jest nauką o wychowaniu opartą na metodzie dialogicznej Rodzaje dialogu : metoda, proces, postawa Formy dialogu: rzeczowy, personalny, egzystencjal ny ( przekraczanie granic) Dialog jako spot...

Pedagogika emancypacyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2835

Pedagogika emancypacyjna Michał Łukasik W pedagogice emancypacyjnej centralną rolę odgrywa pojęcie emancypacji, czyli wyzwolenia jednostek od społecznej przemocy przez aktywny udział w kreowaniu antyrepresyjnych form wychowania i współżycia, ale i autonomię, wyzwolenie i uzyskanie przez młodego ...

Pedagogika nieautorytarna T. Gordona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2779

Pedagogika nieautorytarna T. Gordona Pedagog, psychoterapeuta, autor poradników dla nauczycieli, rodziców, wychowawców, animatorów kształcenia dorosłych. Konflikty: Wynikają ze stosowania przez wychowawców fałszywych przekonań. Niszczą wzajemne stosunki z dziećmi. Są chwilą prawdy, próbą, kryzys...

Pedagogika Nowego Wychowania i antyautorytarna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3472

Pedagogika Nowego Wychowania Oznacza ruch pedagogiczny zmierzający do odnowy szkoły i dokonania radykalnej przemiany modelu wychowania. Cel - wychowanie nowego człowieka. Termin Nowe Wychowanie jest zawiera w sobie wielość tendencji, koncepcji i działań i to zarówno o charakterze metodologicznym ...