Dr Barbara Otte

note /search

Płynność finansowa - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 945
Wyświetleń: 1764

1) Podaj przykład obcego nieoprocentowanego źródła finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Środki pozyskane z Unii Europejskiej, środki pozyskane za pośrednictwem funduszy i agencji rządowych. 2) Dopłaty akcjonariuszy są: a) źródłem kapitału zakładowego b) źródłem kapitału zapasowego c) źródłem ...

Wykład - podstawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy finansów
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2009

13.03.2010 PODSTAWY FINANSÓW Dr b. Otte Literatura obowiązkowa: Fedorowicz Z. - „Podstawy teorii finansów” Majchrzycka-Gruzowska A. - „Finanse i prawo finansowe” Owsiak S. - „Podstawy nauki i finansów” FINANSE - ogół zjawisk pieniężn...

Wykład - rodzaje dóbr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy finansów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1001

08.05.2010 WYKŁAD II RODZAJE DÓBR: DOBRA PUBLICZNE: - dobra, które ze względu na cechy fizyczne mogą służyć społeczeństwu lub zbiorowości lokalnej (woda, powietrze, drogi, bezpieczeństwo zewnętrzne, itp.) - są to tzw. ”czyste...

Definicja podatku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy finansów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

WYKŁAD III PODATEK: - podstawowa danina publiczna. - jest to świadczenie pieniężne jednostronne określone, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne, o charakterze ogólnym, pobierane od osób fizycznych i prawnych przez państwo na podstawie o...

Reforma bankowości w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy finansów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

Wykład IV REFORMA BANKOWOŚCI W POLSCE: Przed reformą: - przeważają części pod. gosp. podlegała bezpieczeństwo Bankowi Centralnemu, - Banki, które obsługiwały określone obszary gospodarki: PKO BP, NBP, PKO S.A. (obsługa dewizowa ludności), Ban...

Rodzaje operacji bankowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy finansów
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1547

Wykład V Kredyty preferencyjne Rodzaje operacji bankowych: CZYNNE (AKTYWNE) - kredytowanie, - lokowanie środków własnych i powierzonych, - udzielanie gwarancji bankowych. BIERNE (PASYWNE) - gromadzenie środków pieniężnych różnych klientów, - emitowanie obligacji, - emitowanie akcji, (oper...

Wykład - instytucje rynku ubezpieczeniowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy finansów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

Wykład VI INSTYTUCJE RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie Towarzystwa ubezpieczeń Ubezpieczeń formie wzajemnych Spółek akcyjnych: - spółki z kapitałem krajowym - dotyczy tzw. małego obrotu - spółki z udziałem kapitału zagranicznego ubezp. o lokalnym zasięgu, - ubezpieczyciele zagraniczni - mo...