Rodzaje operacji bankowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje operacji bankowych - wykład - strona 1 Rodzaje operacji bankowych - wykład - strona 2 Rodzaje operacji bankowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład V
Kredyty preferencyjne
Rodzaje operacji bankowych:
CZYNNE (AKTYWNE)
- kredytowanie,
- lokowanie środków własnych i powierzonych,
- udzielanie gwarancji bankowych.
BIERNE (PASYWNE)
- gromadzenie środków pieniężnych różnych klientów,
- emitowanie obligacji,
- emitowanie akcji,
(operację bierną Banku Centralnego jest emitowanie znaków pieniężnych).
POŚREDNICZĄCE (USŁUGOWE, KOMISOWE)
- prowadzenie rachunków bankowych,
- rozliczenia pieniężne (gotówkowe, bezgotówkowe),
- pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi,
- kupno-sprzedaż walut na zlecenie klienta.
POZOSTAŁE USŁUGI:
- doradztwo finansowe,
- dostarczanie informacji gospodarczo-finansowych,
- wynajem skrytek sejmowych.
MECHANIZM KREDYTU PREFERENCYJNEGO
BANK
Prowizja dopłata i oprocentowanie do oprocentowania
KREDYTOBIORCA SPONSOR
Podokresy spłaty kredytu:
- Okres karencji,
- Okres sukcesywnej spłaty zadłużenia w kredycie.
METODA ANNUITETOWA:
- większa suma odsetek,
- pierwsze raty są mniejsze niż w metodzie rat malejących,
- daje większą płynność finansową.
METODA RAT MALEJĄCYCH:
- mniejsza suma odsetek,
- wywołują większą presję finansowania w pierwszych okresach spłaty.
ODSETKI ZA OKRES KARENCJI:
- mogą być spłacane regularnie,
- mogą być kapitalizowane i zwiększać zadłużenia.
POZYSKIWANIE PIENIĘDZY PRZEZ BANK:
* źródła kapitałów własnych:
- emisja akcji,
* źródła kapitałów obcych:
- depozyty bankowe (bieżące i terminowe),
- emisja papierów wartościowych, dłużnych (bony, obligacje, bankowe certyfikaty depozytowe).
MOTYWY OSZCZĘDZANIA:
KONSUMPCYJNY:
- możliwość nabycia droższych dóbr przez osoby o niskich dochodach wymaga oszczędzania.
TRANSAKCYJNY:
- posiadanie pieniądza na przewidywane w najbliższym czasie wydatki.
SPEKULACYJNY:
- posiadanie oszczędności umożliwia osiągnięcie dodatkowego dochodu, występuje zależność między oszczędnościami a rynkową stopą procentową.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz