Dr Anna Mazanek

Człowiek złagrowany a człowiek zlagrowany - porównanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2520

Obaj pisarze, zarówno Gustaw Herling-Grudziński, który przeżył łagier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, który przeżył szereg lagrów niemieckich m.in Oświęcim, przelali swoje wspomnienia i obrazy z czasów wojny na papier. Dzieła Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i opowiadania Tadeusza Borow...

Czesław Miłosz - biografia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Czesław Miłosz Pisał pod pseudonimem Jan Syruć. Słowem, kluczem tej fazy twórczości jest katastrofizm. Katastroficzne, prorocze wizje Miłosza oddziałały na poetów wojny i okupacji. Miłosz zastanawiał się nad rolą poezji. Opowiadał się za p...

Gustaw Herling - rzeczywistość obozowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

Gustaw Herling-Grudziński : Dzieło Gustawa Herlinga-Grudzińskiego opisuje życie w sowieckich obozach koncentracyjnych. Autor utworu, będący więźniem obozu w Jercewie, podjął próbę rekonstrukcji funkcjonowania łagru. Inny świat , napisany z perspektywy naocznego świadka i uczestnika wydarzeń, ze ...

Krzysztof Kamil Baczyński - Apokalipsa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

Krzysztof Kamil Baczyński : Poeta tworzył w czasie tzw. Apokalipsy, dynamizm swych utworów uzależniali w dużym stopniu od bieżących politycznych i życiowych uwarunkowań. Można jednak śmiało powiedzieć, iż poezja Baczyńskiego jest...

Literatura współczesna - zagadnienia na zaliczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2016

Periodyzacja lit. Polskiej 39-68 Kolumbowie (skąd, co oznacza, skład, przedstawiciele ) Apokalipsa spełniona w poezji Baczyńskiego, przykłady twórczości Baczyński a romantyzm, wpływy, do kogo był przyrównywany, przykłady twórczości Dwa styl...

Pokolenie Kolumbów - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2149

Nazwa pokolenia pochodzi od powieści Bratnego Kolumbowie '20 , która ukazała się na przełomie 1956/57 roku. Zaliczają się do niego ludzie urodzeni ok. 1920 roku, którzy - tak jak Kolumb - odkrywali uroki nowego, wolnego świata, zaś ich okres wchodzenia w

"Popiół i diament" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Popiół i diament Należy do nurtu literatury zaangażowanej. Określeniem tym mianowane są utwory, które poruszają tematykę związaną z problemami współczesnymi dla pisarza. Jest to powieść zaangażowana w aktualne przemiany polityczne, społeczne i historyczne kształtującej się tuż po wojnie

Stanisław Grochowiak - etapy twórczości

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1708

Stanisław Grochowiak Twórczość Grochowiaka podzielić można na cztery okresy. 1.  Wczesny (zakończony debiutem tomu „Ballada rycerska” 1956). Najbardziej znamienny dla tego okresu jest buntujący się podmiot, pierwszoosobowy liryczny bohater. Można odnaleźć bunt przeciw mieszczańskiej hipokryzji,...

Tadeusz Gajcy - wizyjność w poezji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Tadeusz Gajcy Nawiązywał do katastrofizmu, głównie Drugiej Awangardy, prezentował jednak jego swoistą wizję - szczególnie nasyconą negatywizmem, spiętrzającą i zagęszczającą obraz apokaliptycznej makabry, a także wprowadzającą elementy groteski. Rzeczywistość ukazywał w wizyjno-symbolicznych obr...

Tadeusz Różewicz - cechy stylu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2310

Tadeusz Różewicz Wolny w iersz nienumeryczny zrywający z tradycyjnym podziałem tekstu poetyckiego, w którym intonacja składniowa pokrywała się najcz ęści ej z intonacją wierszową, czyli tzw. melodią wersu. Cechy stylu Różewiczowskiego to: wyk...