Dr Anna Drelich-Zbroja

Etyka a moralność-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1162

WYKŁAD I - 16.02.2011 Etyka a moralność Etyka - skąd się wzięła? gr. ethos - miejsce zamieszkania, miejsce spotkań, miejsce właściwe dla jakiegoś określonego człowieka czy grupy ludzi. w drugim znaczeniu - nabyte przez ćwiczenie przyzwyczajenie, zwyczaj, obyczaj. w Polsce używamy pojęcia ethos mó...

Etyka służby publiczne-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1295

WYKŁAD II - 23.02.2011 Literatura: „Etyka służby publicznej” Kulesza, Niziołek Etyka ogólna zaczęła się wtedy, gdy zaczęto mówić o funkcji bycia człowiekiem co to znaczy być człowiekiem? co jest powinnością człowieka? etyka katolicka: człowiek jest osobą jakie cele, normy, wartości ściśle przy...

Etyka życia publicznego-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

WYKŁAD III - 2.03.2011 Etyka życia publicznego Życie publiczne obejmuje wszystko co przekracza granice prywatności. Obejmuje etykę obywatelską - stosunek człowieka jako obywatela, jako członka wspólnoty politycznej. Obywatele realizują swoje interesy w sferze polityki. Polityka kojarzy się z wszy...

Sokrates: błędy moralne to błędy intelektualne-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

WYKŁAD IV - 16.03.2011 Sokrates: błędy moralne to błędy intelektualne. Wyrok wydany na Sokratesa był niesprawiedliwy, ale prawomocny (nie naruszono żadnych procedur). Podporządkował się prawu, przyjął ten wyrok - mimo, że był niesprawiedliwy i że miał szansę ucieczki z więzienia. Platon Metafora ...

Nowożytność-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

WYKŁAD V - 23.03.2011 Nowożytność w istotny sposób wpłynęła na świadomość moralno-prawną współczesnej Europy. U podstaw etyki nowożytnej tkwi postać Tomasza Hobbes'a . Stan cywilizacji nie jest już stanem natury. Opiera się na egoizmie, inter...

Współczesne teorie etyczne-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

WYKŁAD VI - 30.03.2011 Współczesne teorie etyczne: Konsekwencjonalistyczne - utylitaryzm (podstawą normy działania jest optymalizacja rachunków wartości) Deontologiczne - rygoryzm I. Kanta i inne współczesne teorie pryncypialistyczne Aretolo...

Etyki zawodowe-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1540

WYKŁAD VII - 6.04.2011 Etyki zawodowe: etyka zawodowa - jako etos zawodu zawód - powołanie - wyuczona i praktykowana rola społeczna zawód - znak firmowy tożsamości osobowej profesjonalizm - wiedza - sprawność - etos, nie tylko skuteczność, ale też etyczność etyka zawodowa jako wyraz szczególnej...

Porządkowanie wartości i dóbr-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

WYKŁAD VIII - 13.04.2011 Porządkowanie wartości i dóbr: Dobra subiektywne i obiektywne - subiektywne (nadane przez podmiot) - obiektywne (niezależne od podmiotu) Dobra względne i bezwzględne (dobre do czegoś lub dla kogoś; dobre w sobie) - do dóbr bezwzględnych dążymy niezależnie od tego, czy d...

Władza, aksjologia demokracji-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

WYKŁAD IX - 20.04.2011 Władza: Zdolność wpływania na zachowanie cudze i własne Wartością bezwzględną - samą w sobie, satysfakcjonującą samą sobą Wartością względną - instrumentalną - problem odpowiedniości środka do celu Cnota - samo-opanowania, męstwa Eksperyment myślowy: co zrobił(a)byś z wie...

Kodeks etyki służby cywilnej-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

WYKŁAD X - 4.05.2011 Kodeks etyki służby cywilnej: Załącznik do zarządzenia nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. (poz. 683) §1. Władza państwowa jest władzą służebną w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle. Członek