Dr Anna Dobaczewska

note /search

Komercjalizacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1001

Komercjalizacja: Definicja - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; chodzi o spółkę prawa handlowego przedsiębiorstwa państwowe co do których został wniesiony wniosek o prywatyzację bezpośrednią; fakt, że w stosunku przedsiębiorstwa toczy się bankowe postępowanie ugodowe przedsięb...

Organy administracji gospodarczej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2534

Organy administracji gospodarczej: „Europejskie” chodzi tu o nie tylko o organy UE (ale przede wszystkim) Centralne Terenowe Samorządowe Oraz pośrednia administracji gospodarcza, czyli: Pomocnicy i pośrednicy (agencje, fundusze, urzędy regulacyjne) Funkcjonują administracji zespolone i niezes...

Partnerstwo publiczno prywatne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1820

Główne dziedziny PPP (obiekty, które potem mogą być wykorzystane komercyjnie) -transport kolejowy -drogi i tunele -ochrona zdrowia (budowa budynków) -gospodarka wodno-ściekowa -więzienia (prowadzenie, zarządzanie nimi) -szkoły i ucz...

Prawo energetyczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2142

PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa z 1997 r. która reguluje najważniejsze zadania jakie stoją przed administracją publiczną w odniesieniu do energetyki Zadania: Państwa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Zapewnienie technologii b...

Prawo pocztowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1337

PRAWO POCZTOWE Usługi pocztowe: Proces komercjalizacji - 2008 - rozdział usług telekomunikacyjnych i pocztowych Proces prywatyzacji usług Wpływ regulacji dot. konkurencji w UE Proces prywatyzacji „Poczty Polskiej” Definicja powszechnej usługi pocztowej, działalności pocztowej -- z uwagi na użyt...

Prywatyzacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 952

Prywatyzacja Prywatyzacja majątku państwa, forma prywatyzacji majątkowej (przekształcenie formy własności i przekazanie majątku publicznego w ręce prywatne) Bezpośrednia - zbycie składników mienia Organy założycielskie mają do wyboru: sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości na rzecz inwestora pryw...

Przedsiębiorca publiczny i monopol - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1183

W odniesieniu do majątku państwa możliwość wydzielenia majątku który leży do Skarbu Państwa i państwowych osób państwa. Inne części majątku są wydzielane w zarząd innym państwowym osobom prawnym (np. spółkom skarbu państwa, jednostkom badawczym, funduszom celowym) Najważniejszą rolę w zarządzaniu ma...

Publiczne prawo konkurencji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 1960

Publiczne prawo konkurencji Podstawowe zagadnienia; Idea wolności działalności gospodarczej Geneza prawa konkurencji Pojęcie konkurencji Podstawy prawne: Konstytucyjne Administracyjne Prawa europejskiego Norma prawne adresowane d...

Uprawnienia kontrolowanych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 231
Wyświetleń: 903

ZASADY jako uprawnienia kontrolowanych Nie może być prowadzona więcej niż 1 kontrola w jednym czasie. Każda kontrola musi się mieścić w wyznaczonym czasie, wszystkie kontrole nie mogą trwać dłużej niż... Kontrola jest wszczynana za powiadomieniem, w takim powiadomieniu ujęty jest czas w jakim ta ...

Zasady prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1001

ZASADY PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLCIZNEGO: -demokratycznego państwa prawnego - art. 2 konstytucji, zawiera w sobie kilka dyrektyw stanowienia prawa, podstawowa dyrektywa - organy państwa działają w granicach prawa i na jego podstawie, (art. 7 konstytucji), ustanowienie ewentualnej interwencji w zakres...