Dr Anna Dobaczewska

Komercjalizacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 273
Wyświetleń: 840

Komercjalizacja: Definicja - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; chodzi o spółkę prawa handlowego przedsiębiorstwa państwowe co do których został wniesiony wniosek o prywatyzację bezpośrednią; fakt, że w stosunku przedsiębiorstwa toczy się bankowe postępowanie ugodowe przedsięb...

Organy administracji gospodarczej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1512

Organy administracji gospodarczej: „Europejskie” chodzi tu o nie tylko o organy UE (ale przede wszystkim) Centralne Terenowe Samorządowe Oraz pośrednia administracji gospodarcza, czyli: Pomocnicy i pośrednicy (agencje, fundusze, urzędy regulacyjne) Funkcjonują administracji zespolone i niezes...

Partnerstwo publiczno prywatne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1330

Główne dziedziny PPP (obiekty, które potem mogą być wykorzystane komercyjnie) -transport kolejowy -drogi i tunele -ochrona zdrowia (budowa budynków) -gospodarka wodno-ściekowa -więzienia (prowadzenie, zarządzanie nimi) -szkoły i ucz...

Prawo energetyczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1470

PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa z 1997 r. która reguluje najważniejsze zadania jakie stoją przed administracją publiczną w odniesieniu do energetyki Zadania: Państwa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Zapewnienie technologii b...

Prawo pocztowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1120

PRAWO POCZTOWE Usługi pocztowe: Proces komercjalizacji - 2008 - rozdział usług telekomunikacyjnych i pocztowych Proces prywatyzacji usług Wpływ regulacji dot. konkurencji w UE Proces prywatyzacji „Poczty Polskiej” Definicja powszechnej usługi pocztowej, działalności pocztowej -- z uwagi na użyt...

Prywatyzacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 266
Wyświetleń: 791

Prywatyzacja Prywatyzacja majątku państwa, forma prywatyzacji majątkowej (przekształcenie formy własności i przekazanie majątku publicznego w ręce prywatne) Bezpośrednia - zbycie składników mienia Organy założycielskie mają do wyboru: sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości na rzecz inwestora pryw...

Przedsiębiorca publiczny i monopol - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 896

W odniesieniu do majątku państwa możliwość wydzielenia majątku który leży do Skarbu Państwa i państwowych osób państwa. Inne części majątku są wydzielane w zarząd innym państwowym osobom prawnym (np. spółkom skarbu państwa, jednostkom badawczym, funduszom celowym) Najważniejszą rolę w zarządzaniu ma...

Publiczne prawo konkurencji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1267

Publiczne prawo konkurencji Podstawowe zagadnienia; Idea wolności działalności gospodarczej Geneza prawa konkurencji Pojęcie konkurencji Podstawy prawne: Konstytucyjne Administracyjne Prawa europejskiego Norma prawne adresowane d...

Uprawnienia kontrolowanych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 756

ZASADY jako uprawnienia kontrolowanych Nie może być prowadzona więcej niż 1 kontrola w jednym czasie. Każda kontrola musi się mieścić w wyznaczonym czasie, wszystkie kontrole nie mogą trwać dłużej niż... Kontrola jest wszczynana za powiadomieniem, w takim powiadomieniu ujęty jest czas w jakim ta ...

Zasady prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 280
Wyświetleń: 812

ZASADY PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLCIZNEGO: -demokratycznego państwa prawnego - art. 2 konstytucji, zawiera w sobie kilka dyrektyw stanowienia prawa, podstawowa dyrektywa - organy państwa działają w granicach prawa i na jego podstawie, (art. 7 konstytucji), ustanowienie ewentualnej interwencji w zakres...