Uprawnienia kontrolowanych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia kontrolowanych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ZASADY jako uprawnienia kontrolowanych
Nie może być prowadzona więcej niż 1 kontrola w jednym czasie.
Każda kontrola musi się mieścić w wyznaczonym czasie, wszystkie kontrole nie mogą trwać dłużej niż...
Kontrola jest wszczynana za powiadomieniem, w takim powiadomieniu ujęty jest czas w jakim ta kontrola będzie trwała.
Kontrola nie może trwać dłużej niż wynika to z wytycznych ustawowych.
Długość kontroli jest zależna od wielkości przedsiębiorcy. (np. 12 dni roboczych dla mikro przedsiębiorcy)
Jeśli jest to 1 kontrola w danym roku (np. skarbowa) sprawa jest o tyle łatwa, np. nie może trwać dłużej niż 24h.
Jak weryfikować długość kontroli?
Przedsiębiorca żeby i on i organy kontroli mogły panować nad kontrolą prowadzi KSIĘGĘ KONTROLI czasami dokument elektroniczny dokument w którym odnotowuje się wszystkie kontrole przeprowadzone w danym roku kalendarzowym. Organ kontrolowany w razie nieporozumień może powołać się na Księgę Kontroli, jeżeli jedna z kontroli przekroczyła limit, następna musi być o tyle krótsza. Jeżeli kontrole przekraczają termin, tym samym organ kontroli nie przestrzega prawa -kolejne uprawnienie przedsiębiorców → PRAWO DO ODSZKODOWANIA, jeśli na skutek przeprowadzonych czynności kontrolnych (niezgodnych z prawem) musi wykazać szkodę materialną. Musi istnieć związek przyczynowo skutkowy.
Wysokość odszkodowania, przesłanki zasądzenia, bazują na przepisach KC (art. 417 znaczek 1 i 2) tam te zasady odpowiedzialność powodują, że ciężar dowodu leży po stronie przedsiębiorcy.
Ograniczenia co do czasu trwania kontroli, oraz zasada że nie można prowadzić więcej niż 1 kontroli w jednym czasie - nie dotyczy przesłanek przedmiotowych, one są katalogiem enumeratywnie wyznaczonym. Są to kontrole najbardziej popularne i trwają dłużej - KONTROLA PODATKOWA (organy administracji podatkowej), KONTROLA SKARBOWA, INSPEKCJE PRACY ITP.
Kolejne uprawnienie to możliwość przedłużenia czasu kontroli, która została anonsowana w powiadomieniu.
Można przedłużać czas kontroli pojedynczych, przekraczać limity, jeśli przeprowadzenie czynności kontrolnych w czasie wskazanym w powiadomieniu z przyczyn nie leżących po stronie organu kontroli. (na piśmie, uzasadnione).
Nawet takie przedłużenie może wykraczać poza łączne roczne limity - nie może wykraczać ponad podwójną liczbę dni.
Wszystkie te kontrole zawsze dezorganizują pracę przedsiębiorcy. Podwojenie tych dni jest gwarantem płynniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej odsyła do innych ustaw. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz