Dr Anetta Breczko - strona 4

Zasady państwa prawego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

ZASADY PAŃSTWA PRAWNEGO: Rdzeniem państwa prawnego jest zasada praworządności „ praworządność oznacza przestrzeganie prawa w sferze jego stanowienia i stosowania. Postulat przestrzegania prawa jest kierowany wyłączanie do organów władzy publicznej ”. Aby państwo mgło zostać uznane za praworządne, w...

Zasady prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

IV. ZASADY PRAWA. Aby móc mówić o prawie konieczne jest poznanie pojęć: 1. Język prawny - to język, którym prawodawca posługuje się tworząc przepisy prawa. - Funkcja sugestywna (normatywna, powinnościowa) np.: „obowiązany jest do...” - Funkcja...

Norma prawna - omówienie - Hipoteza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

III. NORMA PRAWNA. Charakterystyka, struktura, zależności. Norma prawna- to wypowiedź językowa stanowiąca logiczną jednostkę aktu prawnego, konstruowana z przepisów prawnych i zawierająca w swojej treści regułę powinnego zachowania. Norma prawna to termin właściwy wyłącznie dla języka prawniczego po...

Przepis prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

II. PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno ję...

Zasady prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

IV. ZASADY PRAWA. Aby móc mówić o prawie konieczne jest poznanie pojęć: 1. Język prawny - to język, którym prawodawca posługuje się tworząc przepisy prawa. - Funkcja sugestywna (normatywna, powinnościowa) np.: „obowiązany jest do...” - Funkcja...

Przepis prawny - omówienie - Poprzednik

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

II. PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno ję...

Relacje między językiem prawnym a potocznym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Relacje między językiem prawnym a potocznym: Nie ma zasadniczych różnic między językiem prawnym a potocznym, jeśli chodzi o syntaksę , czyli sposób budowy złożonych zwrotów językowych ze zwrotów prostych. Potrzeba precyzyjnego komunikowania, która leży, bowiem u podstaw tworzenia języka wyspecjaliz...

Budowa aktu prawnego-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 693

. Budowa aktu prawnego: - nagłowek - nazwa rodzajowa aktu normatywnego (zawiera datę, nazwę, określenie treści) - wskazanie podstawy prawnej - preambuła (inaczej agenda, wstęp) - czyli uroczysty wstęp, w którym ustawodawca przedstawia motywy wydania aktu normatywnego, zamierzone cele, podstawowe wa...

Hierarchia aktów normatywnych-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 504

. Hierarchia aktów normatywnych: 1. Konstytucja - jest to ustawa zasadnicza zajmująca naczelne miejsce w hierarchii aktów ustawodawczych. Wyróżnia się ona spośród innych aktów normatywnych tym, że jej uchwalenie, jak również wprowadzenie zmian do jej treści wymaga zgody dwóch trzecich co najmniej p...

Legalność a legitymizacja-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

. legalność a legitymizacja władza działa zgodnie z prawem; ma genezę legalną - wybraną zgodnie z prawem; związek władzy z prawem (władza działa wg kompetencji zawartych w normie prawnej) zasada praworządności - oznacza, że organy administracji działają na podstawie przepisów prawa. Praworządność ...