Dr Anetta Breczko

note /search

Języki mówione - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Języki mówione: 1.naturalne (powstałe spontanicznie -narodowe, często przez przypadek, naleciałości), 2. sztuczne (np. esperanto) {Ale współczesne języki naturalne też nie są czysto naturalne (mieszanina -np. z j. prawnym lub prawniczym podaje ...

Kwantyfikatory - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Jednakże istnieją takie funkcje zdaniowe, gdzie cokolwiek podstawimy pod argument, to uzyskujemy zdanie prawdziwe ( „Jeżeli X jest matką, to X jest kobietą”) Jest to tzw. kwantyfikator ogólny. Kwantyfikator ogólny -

Logika prawnicza - nazwy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1337

Nazwa - wyraz albo wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu abstrakcyjne - nazwy przedmiotów abstrakcyjnych, stanów rzeczy, które nie są znakami rzeczy lub ludzi (np. miłość, woln...

Obowiązywanie normy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 448

OBOWIĄZYWANIE NORMY Skuteczność (koncepcja behawioralna) oaz uzasadnianie danej normy możliwe jest poprzez: Skuteczność, uzasadnienie tetyczne -wynika tylko z faktu, że dana norma została ustanowiona. Wówczas przestrzegamy jej, czyli jest skuteczna i uzasadniamy przestrzeganie jej istnieniem normo...

Podział logiczny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1281

Podział logiczny winien być: WYCZERPPUJĄCY - jeśli każdy z desygnatów nazwy której zakres dzielimy może być zaliczony do jakiegoś wyróżnionego członu podziału. Np. Nie jest wyczerpujący podział ludzi na białych i czarnych. ROZŁĄCZNY - je...

Prawa de morgana - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Prawa de Morgana: ~ (p ^ q) ≡ (~ p v ~ q) - pierwsze prawo Jeżeli zarazem (nawias) nie p i q, to jednocześnie zarazem nie p lub nie q. Jest to negacja koniunkcji. (np. Jeżeli zarazem nie byłem w kinie i teatrze, to jednocześnie nie byłem w kinie lub teatrze) ~ (p v q) ≡ ( ~ p ^ ~ q) - drugie praw...

Relacje pomiędzy dwoma nazwami - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Relacje (stosunki) pomiędzy dwiema nazwami, o co najmniej jednym desygnacie (z wyłączeniem nazw pustych!) stosunek zmienności zakresu nazwy A i B - podkreślamy tu, że mogą być przedmioty będące jednocześnie desygnatami klasy A i B. stosunek ...

Rodzaje definicji ze wględu na budowę - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Rodzaje definicji ze względu na budowę. Definicja równościowa definiendum -wyraz definiowany łącznik -stwierdzenie, że wyraz definiowany ma takie samo znaczenie jak słowa użyte w definiens. definiens -wyrazy uprzednio znane, które pomagają zrozumieć treść definiendum A+B+C (

Rodzaje definicji ze względu na ich zadania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Rodzaje definicji ze względu na ich zadania: sprawozdawcza - wskazuje jakie znaczenie ma lub miał wyraz definiowany (np. „mieszkam w bloku”, blok to budynek mieszkalny, czyli „mieszkam w budynku mieszkalnym) projektująca - to definicja najczęściej ustawowa, definiuje znaczenie określonego słowa na...