Budowa aktu prawnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa aktu prawnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

. Budowa aktu prawnego: - nagłowek - nazwa rodzajowa aktu normatywnego (zawiera datę, nazwę, określenie treści)
- wskazanie podstawy prawnej - preambuła (inaczej agenda, wstęp) - czyli uroczysty wstęp, w którym ustawodawca przedstawia motywy wydania aktu normatywnego, zamierzone cele, podstawowe wartości itp. Odczytać z niej niejednokrotnie można, jaka była ratio legis (motyw ustawodawczy, sens ustawy) danego aktu prawnego. Preambuła jest wyodrębniona przed pierwszymi przepisami tego aktu. W teorii prawa istnieje spór o to, czy preambuła ma charakter normatywny, czy też jest wyłącznie deklaracją, z której nie można wyprowadzić norm prawnych. Nie zmienia to faktu, że jej postanowienia są wykorzystywane w procesie dokonywania wykładni prawa. Preambuła nie jest koniecznym elementem aktu normatywnego. Występuje tylko sporadycznie, lecz jest częsta w przypadku Konstytucji (np. Konstytucja RP z 02.04.1997r.). Może występować w Ustawach, Ratyfikowanych Umowach Międzynarodowych.
- część zasadnicza - ( księgi, działy, podrozdziały)
- część ogólna - obejmująca przepisy, które zawierają elementy wspólne dla norm zawartych w treści przepisów szczegółowych, zwykle elementy hipotez, a także normy sankcjonujące. W części ogólnej umieszczone są również tzw. definicje legalne, które wyjaśniają znaczenie pojęć używanych w danym akcie lub nawet gałęzi prawa.
- część szczególna - zawierająca zasadniczą materię aktu normatywnego, odnosząca się zwłaszcza do dyspozycji i niekiedy sankcji norm prawnych, przy czym przepisy te mogą służyć konstruowaniu norm typu zarówno lex generalis (ustawa ogólna, przepis powszechny), jak i lex specialis (ustawa specjalna, przepis szczególny).
- przepisy przejściowe i końcowe (derogacyjne lub określające termin wejścia aktu w życie).
- podpis złożony zgodnie z wymaganą procedurą (w przypadku ustaw - prezydenta).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz