Dr Anetta Breczko - strona 3

Państwo a prawo - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

VI. PAŃSTWO A PRAWO. Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wybor...

Państwo a prawo - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

VI. PAŃSTWO A PRAWO. Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wybor...

Poglądy na temat genezy i istoty państwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729

Poglądy na temat genezy i istoty państwa. Geneza państwa: -Podejście autonomiczne (źródłem pochodzenia jest społeczeństwo): -Państwo powstało na skutek przemian społecznych -Państwo powstało na bazie umowy społecznej (John Locke, J.J. Rousseau) -Podejście heteronomiczne(źródłem pochodzenia są czyn...

Pojęcie źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

. Pojęcie źródła prawa: źródła prawa w systemie prawa zwyczajowego i w systemie prawa stanowionego: charakterystyka cech systemu źródeł prawa w Polsce. Źródło prawa - jest to akt normatywny zawierający obowiązujące normy prawne, wydany przez organ państwa lub podmiot upoważniony do wyrażania woli p...

Prawo natury - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Prawo natury reprezentuje wartości samoistne, autonomiczne, uniwersalne i ponadczasowe, które są przeciwstawiane prawu pozytywnemu (łac. ius positium) - stanowionemu w danym czasie przez określonych ludzi, zmienne na przestrzeni dziejów -

Przepis prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 630

Przepis prawny - stanowi jednostkę techniczną aktu prawnego, zawartą w tekście prawnym. Jest zdanio-kształtną wypowiedzią językową, będącą elementarnym fragmentem aktu normatywnego, przybiera najczęściej postać artykułów lub paragrafów, może być również częścią obszerniejszego artykułu lub paragrafu...

Rodzaje aktów normatywnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

Rodzaje aktów normatywnych: - akty prawa powszechnie obowiązującego: * konstytucja - akt normatywny, zajmujący naczelne miejsce w systemie źródeł prawa, najwyższe prawo, stanowi podstawę działania wszystkich organów państwowych. * ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą wyrażoną w ustawie lub ...

System prawno - konatytucjonalny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

System prawno - instytucjonalny Wspólnot Europejskich A. Źródła prawa wspólnotowego: Prawo pierwotne a) Traktaty założycielskie Wspólnot: Traktat rzymski o powołaniu EWWiS (wszedł w życie w 1952 r.), Traktat rzymski o powołaniu Euratomu (1958 r.), Traktat rzymski o powołaniu EWG (1958 r.). b) Trakta...

Szkoły prawoznawstwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

W pierwszej połowie XIX wieku powstała szkoła klasyczna, kierunek charakteryzujący się formalno-dogmatycznym ujęciem prawa karnego. Czołowi przedstawiciele szkoły: A. Feuerbach (twórca teorii o przymusie psychologicznym kary), J. Bentham, bracia O. i P. Rossi, F. Carrara, E. Krzymuski, we wczesnym o...

Zasady państwa demokratycznego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Zasady państwa demokratycznego (podstawowe zasady demokracji): 1.Zasada suwerenności narodu - źródłem władzy jest naród, który jest uprawniony do decydowania i rozstrzygania w sprawach najważniejszych dla państwa (sprawowani...