Dr Aleksander Królikowski - strona 6

Zasady ewidencji operacji gospodarczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1785

pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych Operacja gospodarcza - zdarzenie gospodarcze , które powoduje zmiany w składnikach bilansu (bilans - zestawienie wielkości równoważących się.) Operacje gospodarcze - są zdarzeniami, które ma...

Dochód publiczny - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych -Przyjęcie założenia o obiektywnej konieczności istnienia władz publicznych rodzi określone konsekwencje w płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej -wg. Opinii Owsiaka, Pańśtwo nie jest w stanie ''wytwarzać'' dochodów, natomiast dochody te są niezbędne do ...

Kolejność operacji na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

OPERACJA Wn Ma Faktura VAT płatna wekslem za zakupione kompy 210 weksel 300fakt 210fakt 291 weks Przyjęcie komp do eksploatacji 010 300 Umorzenie i amortyzacja za ubiegły msc 010 x 15/12 400 060 Likw śr trwał. A.wart pocz. B dotych umorz 060 b 761a-b 010a Rachun opł gotówką za oprog...

Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

Polityka finansowa państwa 1) Polityka pieniężna - Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna ) - systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen . Politykę pieniężną p aństwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuj...

Polityka fiskalna - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Polityka pieniężna - Polityka pieniężna   (inaczej   polityka monetarna ) - systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności   cen . Politykę pieniężną   państwa   prowadzi   bank centralny   lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom p...

Polityka pieniężna i fiskalna - polityka podatkowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

Polityka pieniężna - (monetarna) jej zadaniem jest regulowanie wewnętrznej wartości pieniądza, czyli jego krajowej siły nabywczej. Bank centralny wpływa na krajową stopę procentową i w zależności od prowadzonej strategii kurs wymiany waluty krajowej względem innych walut. Bank centralny - jest niet...

Finanse i rachunkowość - na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036

Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych -Przyjęcie założenia o obiektywnej konieczności istnienia władz publicznych rodzi określone konsekwencje w płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej -wg. Opinii Owsiaka, Pańśtwo nie jest w stanie ''wytwarzać'' dochodów, natomiast dochody te są niezbędne do ...