Dr Aleksander Królikowski - strona 5

Główne zadania NBP

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Do głównych zadań NBP należą:  czuwanie nad realizacją uchwalonej przez sejm polityki pieniężnej,  emitowanie pieniądza,  ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, wzorów nominałów banknotów i monet oraz zasad i trybu wymiany znaków pi...

Wartości niematerialne i prawne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: - koszty zakończonych prac rozwojowych - nabyta wartość firmy - różnica miedzy ceną nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej wartość godziwą przejętych aktywów netto. - nabyte

Materiały i towary

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Materiały - to nabyte składniki majątku obrotowego przeznaczone do zużycia na własne potrzeby. Ich zużycie następuje przeważnie w jednym cyklu produkcyjnym. Towary - to rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Są to też art. spożywcze przeznaczone d...

Rodzaje rynków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

RYNKI FINANSOWE- warunki konieczne -popyt -podaz -transakcja rynek: -TOWAROW I USŁUG -pracy -finansowe() (kapitalowy: zinstytualizowany-gielda papierow wartosciowych ; ) (r. walutowy) rynek pierwotny; rynek emisyjny na ktorym ma miej...

Rozchód

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Rozchód może być wyceniany: -wg cen przeciętnych -zgodnie z zasadą ”pierwsze przyszło- pierwsze wyszło” - wg zasady „ostatnie przyszło- pierwsze wyszło” - w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen Zapasy materiałów lub towarów mogą utracić wartość handlową lub użytkową na skutek dzi...

Bank Centralny jako publiczny system finansowy,

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Bank centralny - publiczny system finansowy, jego funkcjonowanie jest związane z rynkowym systemem finansowym. Posiada autonomię w prowadzeniu polityki monetarnej-niezależność w stosunku do rządu, parlamentu w ustalaniu stóp procentowych. Jest „agentem” władz państwowych i społeczeństwa. Państwo je...

Podziały instrumentów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Instrumenty podział ze względu na podział ekonomiczny: -akcje , -akcje uprzywilejowane -wierzycielskie instrumenty ze względu na czaz: -krótkoterminowe -srednioterminowe -długoterminowe instrumenty podział ze wzgl na -pośredn...

Polityka celna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Polityka celna Cło- danina publiczna, nakładana przez państwo na towar, pobierana na granicy celnej kraju lub unii celnej. Cele- gospodarcze i społeczne, polityczne Opłaty celne- forma pozataryfowej ochrony przed nadmiernym przywozem to...

Długoterminowe aktywa finansowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe ...

Finanse - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Pojęcie Finansów FINANSE to ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka. Przedmiotem nauki finansów są przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny i kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne, bo dopiero te ...