Dr Aldona Uziębło - strona 5

Problem nazwy prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2002

Problem nazwy prawa konstytucyjnego Spotykamy tu najczęściej 3 określenia: prawo konstytucyjne - termin pojawił się pod koniec XVIII wieku we Francji, związany z ideologią rewolucji francuskiej, oddaje ono związek, jaki zachodzi pomiędzy przedmiotem norm konstytucyjnych a przedmiotem norm niższego...

Ratyfikacja umów międzynarodowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197

Ratyfikacja umów międzynarodowych. Przed ratyfikację, we właściwym tego słowa znaczeniu należy rozumieć wy­rażenie w imieniu państwa ostatecznej zgody na związanie się traktatem w formie uroczystego aktu głowy państwa. Ratyfikacja jest najbardziej solennym sposo­bem wyrażania tej zgody spośród wsz...

Referendum i jego klasyfikacje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2345

Referendum i jego klasyfikacje. Podmiotem uprawnionym do zainicjowania referendum może być prawnie określona liczba uprawnionych obywateli (dwóch lub określony odsetek uprawnionych do głosowania), obywatele występujący z inicja­tywą ludową, parlament, głowa państwa, organy regionalne lub część skła...

Rewizja a zmiana konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4487

Różnice między pojęciami Zmiana konstytucji - uchylenie lub nadanie odmien­nej (niż dotychczas obowiązująca) treści wszystkim lub tylko niektórym po­stanowieniom konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych. w przewidzianym dla zmiany konstyt...

Rodzaje konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4074

Konstytucja w sensie formalnym i materialnym Konstytucja w sensie materialnym -obejmuje normy praw­ne (również normy prawa zwyczajowego dotyczące zasad ustroju państwowego, organizacji i funkcjonowania państwa i określające status jednostki w państwie. Przykładem takiej konstytucji jest konstytucja...

Różne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1218

Liberalne koncepcje praw jednostki. Nacisk na zapewnienie praw i wolności obywatelskich w ramach państwowego sytemu prawa. Podstawy: wolność osobista i swobodna inicjatywa gospodarcza, ochrona własności i posiadania, ograniczenie wpływów kościoła,

Sposoby regulacji prawa parlamentarnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2121

Sposoby regulacji prawa parlamentarnego. A)model brytyjski - akty różnego rodzaju, w tym np. precedens B)model austro-węgierski (kelsenowski) -tylko ustawy C)model kontynentalny -konstytucja i wydawane na jej podstawie regulacje (akty normatywne parlamentu lub izby wydawane na podstawie konstytu...

Sposoby uchwalania konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3808

Sposoby uchwalania konstytucji: (1) podmiotem władzy jest monarcha i nadaje on konstytucję (tzw. konstytu­cja oktrojowana) (2) podmiotem władzy jest naród (lud, lud pracujący) i bezpośrednio w refe­rendum uchwala on konstytucję - przyjmo­wanie konstytucji w referendum uznawane jest za najlepszą g...

Systematyka konstytucji i jej znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 903
Wyświetleń: 4221

.Systematyka konstytucji i jej znaczenie Systematyka konstytucji - treść konstytucji jest w określony sposób uporządkowana i podzielona na części (rozdziały i działy) oraz przepisy (artykuły, paragrafy, ustępy, punkty itp.) A)Systematyka ogólna ogólny układ dużych części składowych konstytucji nazy...

Systemy rządów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1001

Parlamentarny system rządów Parlament i rząd w założeniu stanowić mają dwa dynamiczne biegu­ny. W razie konfliktu, którego nie są stanie same rozwiązać, rozjemcą pomiędzy nimi jest suweren (np. poprzez wybory). Władza wykonawcza należy do dualistycznej egzekutywy: rządu i głowy państwa. Nawet, gdy...