Dr Adam Salomon

note /search

Praca spedytora - regulacje międzynarodowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1484

Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w  handlu międzynarodowym.      Przewóz międzynarodowy uregulowany jest w Konwencjach COTIF:  - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów  kolejami (CIM)  - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego t...

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1652

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora wynikająca z  umowy spedycji.    Spedytor powinien wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością,  zapobiegającą powstaniu szkody.  ...

Znaczenie ubezpieczenia ładunków w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1526

Znaczenie ubezpieczenia ładunków w spedycji.      Ubezpieczenie ładunków podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego  wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny),  kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody  ...

Zwyczaje i uzanse handlowe w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3829

Zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w spedycji.    Zwyczaj handlowy (custom of trade) – tradycyjny sposób postępowania stron kontraktu przy  zawieraniu i wykonywaniu umów handlowych  Uzans handlowy (usage of trade) – zwyczaj zarejestrowany i ogłoszony przez określoną  organizację międzynarodową  S...

Kolokwium 1 z organizacji i zarządzania: opracowane zagadnienia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2975

Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces marketingu (rys.). 6. Pojęcie i składniki zarządzania marketingowego. 7. Zakres i umiejscowienie...

Model organizacji rynku usług transportowych w UE

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Model organizacji rynku usług transportowych w UE      Rynek transportowy- mechanizm, który umożliwia zawieranie transakcji między  kupującym i sprzedającym w transporcie.    Model organizacji rynku usług transportowych:  · Trzypoziomowa struktura podmiotowo - organizacyjna  · Podmiotowo – kapitało...

Charakterystyka cen za usługi spedycyjne i taryf spedycyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3675

Charakterystyka cen za usługi spedycyjne i taryf spedycyjnych.      Ceny za usługi spedycyjne mogą być ustalane w sposób umowny lub taryfowy.    System umowny  polega na ustaleniu wysokości stawki spedycyjnej przez spedytora z  potencjalnym zleceniodawcą. Jest on stosowany najczęściej przy obsłudze...

Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym.      Funkcje spedytora  są bardzo szerokie, wymagają dużej i wszechstronnej wiedzy, a przede  wszystkim znajomości rynku transportowego. Spedytor będąc koordynatorem procesu  transportowego i ogniwem łączącym wszystkich uczestników wymiany towarowej najcz...

Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w handl...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Spedycja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2520

Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w  handlu międzynarodowym.      Przewóz międzynarodowy uregulowany jest w Konwencjach COTIF:  - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów  kolejami (CIM)  - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego t...