Dr Adam Salomon - strona 2

Znaczenie ubezpieczenia ładunków w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Spedycja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Znaczenie ubezpieczenia ładunków w spedycji.      Ubezpieczenie ładunków podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego  wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny),  kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody  ...

Zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w spedycji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Spedycja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w spedycji.    Zwyczaj handlowy (custom of trade) – tradycyjny sposób postępowania stron kontraktu przy  zawieraniu i wykonywaniu umów handlowych  Uzans handlowy (usage of trade) – zwyczaj zarejestrowany i ogłoszony przez określoną  organizację międzynarodową  S...

Zarządzanie marketingowe - zagadnienia egzaminacyjne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces marketingu (rys.). 6. Pojęcie i składniki zarządzania marketingowego. 7. Zakres i umiejscowienie...

Model organizacji rynku usług transportowych w UE - Rynek transportowy...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2037

Model organizacji rynku usług transportowych w UE      Rynek transportowy- mechanizm, który umożliwia zawieranie transakcji między  kupującym i sprzedającym w transporcie.    Model organizacji rynku usług transportowych:  · Trzypoziomowa struktura podmiotowo - organizacyjna  · Podmiotowo – kapitało...

Ceny za usługi i taryfy spedycyjne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Spedycja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2093

Charakterystyka cen za usługi spedycyjne i taryf spedycyjnych.      Ceny za usługi spedycyjne mogą być ustalane w sposób umowny lub taryfowy.    System umowny  polega na ustaleniu wysokości stawki spedycyjnej przez spedytora z  potencjalnym zleceniodawcą. Jest on stosowany najczęściej przy obsłudze...

Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym - Towar - Funkcja organizac...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Spedycja
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1946

Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym.      Funkcje spedytora  są bardzo szerokie, wymagają dużej i wszechstronnej wiedzy, a przede  wszystkim znajomości rynku transportowego. Spedytor będąc koordynatorem procesu  transportowego i ogniwem łączącym wszystkich uczestników wymiany towarowej najcz...

Cykl działania zorganizowanego Henry Le Chatelier

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 6720

Organizacja i zarządzanie  Cykl działania zorganizowanego Henry Le Chatelier’a Faza I –preparacja (przygotowanie) 1. określenie celu, celów działania (powinno być realne i jasne)  2.   zbadanie   warunków   i   środków   niezbędnych   do   osiągnięcia   celów   (metody,  harmonogramy)  3. przygotow...

Organizacja i zarządzanie - decyzja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

I. DECYZJA Podejmowanie decyzji jest: -aktem świadomego wyboru jednego z rozpoznanych i dostępnych wariantów wyboru, -procesem stanowiącym ciąg zdarzeń prowadzących do ostatecznego rozwiązania problemu decyzyjnego, czyli przechodzimy od sytuacji, w której nie  wiemy jak postąpić, do sytuacji, w któ...

Grupy i więzi społeczne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Organizacja i zarządzanie Grupy społeczne Grupa:  -co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki dla realizacji wspólnego celu,  -zbiór osób, który spełnia następujące warunki:  a) jest na tyle nieliczny, że każda osoba ze zbioru ma bezpośredni kontakt z pozostałymi osobami  b)...

Nauki i organizacja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Organizacja i zarzadzanie Nauka:   -ogół zgromadzonej, uporządkowanej i należycie uzasadnionej przez pokolenia wiedzy  -działalność ludzi mająca na celu poznanie rzeczywistości, wyrastająca z potrzeb jej opakowania i  przekształcenia, obejmująca proces badania i jego  wyniki oraz nauczanie o tych w...