Chemia analityczna-zadania - Reakcja egzotermiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania - Reakcja egzotermiczna - strona 1 Chemia analityczna-zadania - Reakcja egzotermiczna - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie 122. Które twierdzenie jest prawdziwe? a) reakcje egzotermiczne mają zawsze stałą równowagi 1; b) reakcje egzotermiczne mają na ogół stałą równowagi 1; c) reakcje egzotermiczne mają stałą równowagi 0; Go = -RTlnK
gdy Go = 0, to K = 0
gdy Go 0, to K 1 Zadanie 125. Jak zmienia się stała równowagi reakcji egzotermicznej, gdy temperatura ro Jeżeli temperatura rośnie, stała równowagi reakcji egzotermicznej maleje. Zadanie 126. Cząsteczki ATP służące organizmom kwasu trifosforowego. Jaka jest warto Go 0. Napisz wzór kwasu trifosforowego i równanie hydrolizy tego związku. Go CuSO4 + 5H2O
CuSO4 + 5H2O → CuSO4·5H2O Zadanie 128. Napisz wzór i utwórz nazwę systematyczną tzw. cis-platyny. Jaką strukturę ma ten związek, jaka jest w nim liczba koordynacyjna jonu centralnego. Zadanie 129. Wymień dwie główne przyczyny dla których woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem soli metali. Woda posiada budowę polarną, co oznacza, że wszystkie inne substancje o budowie polarnej będą się w niej rozpuszczać.
Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla soli także m. in. dlatego, że jest dobrym ligandem. Zadanie 130.

(…)

… → H2CO3 + OH
Na3PO4+ H2O → NaOH + H3PO4
PO43- +H2O → H3PO4 + OH
Na2SO4→ hydroliza nie zachodzi
Zadanie 131.
Wymień trzy izotopy wodoru. Dla każdego z nich określ liczbę atomową i liczbę masową. Porównaj trwałość tych trzech izotopów. Najbardziej trwały jest prot. Deuter jest podobnie jak wodór H _
_ izotopem trwałym, natomiast tryt ma czas
połowicznego rozpadu równy 12,3 roku.
Zadanie 132.
Jakie warunki…

Zadanie 122.
Które twierdzenie jest prawdziwe?
a) reakcje egzotermiczne mają zawsze stałą równowagi > 1;
b) reakcje egzotermiczne mają na ogół stałą równowagi > 1;
c) reakcje egzotermiczne mają stałą równowagi < 1;
d) reakcje egzotermiczne mają na ogół stałą równowagi < 1.
C - reakcje egzotermiczne mają stałą równowagi < 1
Zadanie 123.
Znak entalpii swobodnej (G) danego procesu okre
Które reakcje zachodzą samorzutnie? Napisz równanie pokazujące związek między
Reakcja jest reakcja spontaniczną (może przebiegać samorzutnie) jeżeli wartość G<0.
Większość reakcji zachodzących samorzutnie w przyrodzie należy do egzotermicznych, reakcje endotermiczne zachodzą łatwo dopiero w wyższych temperaturach.
G - entalpia swobodna
H - entalpia reakcji
S - entropia (miara nieuporządkowania układu)
G = H - TS…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz