Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej i gastronomicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej i gastronomicznej - strona 1 Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej i gastronomicznej - strona 2 Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej i gastronomicznej - strona 3

Fragment notatki:

Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej i gastronomicznej Struktury organizacyjne czyli podział na różnorodne działalności. Występują różne ośrodki odpowiedzialności zarówno z za przychód, koszty i wynik jak i tylko za koszty. Im większy hotel i im większy standard oferowanych usług tym więcej ośrodków zarządzania i odpowiedzialności.
Niestabilność popytu ( sezonowość ) czyli fluktuacja popytu w ciągu roku, tygodnia i dnia. Wpływ niestabilności popytu na przychody, koszty i ukształtowanie cen.
Np. Dużym problemem hoteli typu biznesowego, zlokalizowanych w dużych
miastach, jest spadek frekwencji w końcowych dniach tygodnia. Wiele hoteli i łańcuchów hotelowych stosuje wówczas akcje i programy promocyjne, oferując swoje usługi po znacznie obniżonych cenach, bądź łącznie z różnorodną
ofertą dodatkowych atrakcji.
Struktura kosztów . Koszty stałe i zmienne. Niezbędne jest precyzyjne
ustalenie i klasyfikacja kosztów właśnie w podziale na stałe i zmienne.
W hotelarstwie ok. ¾ kosztów stanowią koszty stałe czyli koszty w zasadzie niekontrolowane.
Charakterystyka produktu w działalności hotelowej i gastronomicznej.
Godziny otwarcia, wielkość jednostkowej transakcji, duża komplementarność produktów, brak szansy na realizację usługi w późniejszym terminie. Wpływ wahań kursowych na wyniki hoteli.
Cykl operacyjny w gastronomii i hotelu i związane z tym zadania kontrolne na poszczególnych etapach tego cyklu:
- zamówienie,
- przyjęcie towaru (materiału),
- magazynowanie,
- przygotowanie produktu,
- sprzedaż.
Rachunkowość zarządcza w hotelach - zajmuje się przygotowaniem informacji pod kątem zarządzania hotelem na
różnych szczeblach,
- informacje w systemie rachunkowości zarządczej służyć maja potrzebom
wszystkich funkcji zarządzania: planowaniu, organizowaniu działań,
motywowaniu i kontroli
Rachunkowość zarządcza
- obejmuje zasady przygotowywania wielorakich raportów operacyjnych i
finansowych stanowiących podstawę (bazę) do podejmowania decyzji, ich
weryfikowania, kontroli oraz planowania,
- zapewnia stały monitoring wyników hotelu w różnych płaszczyznach:
wzmocniona kontrola, wzrost efektywności.
Cele stosowania rachunkowości zarządczej
- zobiektywizowanie procesu podejmowania decyzji, oparcie go na
racjonalnych kryteriach i odpowiednich danych,
- wzmocnienie kontroli na poszczególnych poziomach organizacyjnych hoteli,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz