Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie

note /search

Rachunkowość - wskaźnik YIELD

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
Pobrań: 819
Wyświetleń: 17794

Średnia cena jest wskaźnikiem który występuje często pod nazwą wskaźnika przychodu na jeden sprzedany pokój i oblicza się go wg następującego wzoru:przychody ze sprzedaży usług noclegowych liczba sprzedanych (wynajętych) pokoi Wskaźnik ten określa faktyczna średnią stawkę uzyskana...

Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej i gastronomicznej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3472

Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej i gastronomicznej Struktury organizacyjne czyli podział na różnorodne działalności. Występują różne ośrodki odpowiedzialności zarówno z za przychód, koszty i wynik jak i tylko za koszty. Im większy hotel i im większy standard oferowanych usług tym więcej ...

Oceny w funkcjonowaniu hotelu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1400

Standard ten wprowadza trzy poziomy oceny w funkcjonowaniu hotelu poziom oceny działalności operacyjnej w wyodrębnionych rodzajach działalności. Oznacza to przypisanie kierownikom poszczególnych działalności eksploatacyjnych odpowiedzialności za „swój” wynik operacyjny jako efekt kontroli nad p...

Eksploatacyjne wskaźniki oceny

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2380

Eksploatacyjne wskaźniki oceny Wskaźniki eksploatacyjne (operacyjne ) są z reguły obliczane dla krótkiego okresu i są oparte na informacjach uzyskiwanych z różnych źródeł zarówno finansowo-księgowych jak i z raportów i zestawień ilościowych emitowanych przez systemy eksploatacyjne (system recepcyjn...

Wskaźnik rotacji konsumentów

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1806

3. Wskaźnik rotacji konsumentów Wskaźnik rotacji konsumentów wykorzystany w powyższym wzorze ma charakter normatywny, ustalony jest dla każdego zakładu gastronomicznego dla celów planistycznych i analitycznych analitycznych informuje o dopuszczalnej liczbie konsumentów, którzy mogą skorzystać z jed...