Wskaźnik rotacji konsumentów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Wskaźnik rotacji konsumentów - strona 1  Wskaźnik rotacji konsumentów - strona 2

Fragment notatki:

3. Wskaźnik rotacji konsumentów Wskaźnik rotacji konsumentów wykorzystany w powyższym wzorze ma charakter normatywny, ustalony jest dla każdego zakładu gastronomicznego dla celów planistycznych i analitycznych analitycznych informuje o dopuszczalnej liczbie konsumentów, którzy mogą skorzystać z jednego miejsca w czasie otwarcia zakładu w ciągu doby.
Wskaźnik rotacji konsumentów zależy między innymi od:
- wielkości popytu na usługi gastronomiczne,
- rodzaju i kategorii zakładu gastronomicznego
- formy obsługi (systemu organizacji pracy ),
- czasu otwarcia zakładu gastronomicznego,
- zakresu oferowanego asortymentu potraw i napojów.
W celu oceny wykorzystania zdolności usługowej lokalu gastronomicznego można obliczyć faktyczny wskaźnik rotacji konsumentów wg wzoru:
przeciętna liczba nakryć (wydanych dań głównych) w dniu __________________________________________________
liczba miejsc konsumpcyjnych Wskaźnik ten można ustalić dla poszczególnych dni tygodnia lub dla dłuższych okresów (tygodni, miesięcy). Znajomość kształtowania się tego miernika pozwala na racjonalizowanie godzin otwarcia i wielkości zatrudnienia.
4. Ilość obsłużonych konsumentów Ilość faktycznie obsłużonych konsumentów jest wielkością dostarczaną najczęściej przez raporty statystyczne emitowane przez systemy informatyczne i kasowe eksploatowane w zakładach gastronomicznych.
5. Wskaźnik frekwencji Do oceny wykorzystania lokalu gastronomicznego stosuje się wskaźnik
wykorzystania zdolności eksploatacyjnej (usługowej) nazywany również
wskaźnikiem frekwencji. Oblicza się go ze wzoru:
ilość obsłużonych konsumentów ________________________________ x 100% zdolność eksploatacyjna (usługowa) Wskaźnik informuje, w jakim stopniu została wykorzystana zdolność eksploatacyjna (usługowa) lokalu gastronomicznego.
6. Przychód na jedno danie Wskaźnik przychodu na jedno danie wylicza się stosując wzór:
przychody ze sprzedaży usług gastronomicznych ___________________________________________
liczba nakryć Wskaźnik ten informuje o faktycznej średniej cenie uzyskanej za posiłek w analizowanym okresie. Najlepiej byłoby ustalać ten współczynnik dla różnych pór posiłków, dni tygodnia, w sezonie i poza sezonem. Znajomość przeciętnej ceny posiłku jest istotna dla zakładu, gdyż informuje o zamożności klientów korzystających z naszych usług. Ponadto poziom tego wskaźnika ściśle wiąże się z elastycznością cenową popytu - im jest wyższy, tym klienci są mniej wrażliwi na zmianę cen.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz