Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych-opracowanie - strona 1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych-opracowanie - strona 2 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 10 19.04.2011
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako uproszczona forma opodatkowania dochodów
Warunki opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Podstawa opodatkowania
Stawki podatkowe
Tryb i warunki rozliczeń
Kto?: (dt. tylko osób fizycznych)
Osoby fizyczne prowadzące działalność samodzielnie lub w formie spółki cywilnej
Spółka jawna osób fizycznych
Spółka partnerska jeżeli wspólnikami są osoby wyłącznie wykonujące wolny zawód
Opodatkowanie w formie ryczałtu jest możliwe jeżeli podatnicy:
Rozpoczynają wykonywanie działalności w roku podatkowym (podmioty, które rozpoczynają wykonywanie działalności po raz pierwszy w ogóle, lub podmioty, które kiedyś taką działalność prowadziły, ale od zamknięcia tamtej działalności do rozpoczęcia nowej działalności minął okres minimum 3 lata)
W roku poprzedzającym rok podatkowy, prowadzili działalność samodzielnie, a przychody (wszystkie typy przychodów, które były charakterystyczne dla osób fizycznych w świetle art. 14 UPDOF) nie przekroczyły równowartości kwoty 150.000 euro
W roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w spółce, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła równowartości kwoty 150.000 euro
Wyłączenia:
Opłacający podatek w formie karty podatkowej
Korzystający z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
Przychody osób prowadzących: apteki, lombardy, kantory (osoba fizyczna może prowadzić kilka rodzajów działalności i z każdej z nich rozliczać się na innych zasadach)
Przychody z wykonywania wolnych zawodów inne niż określone w art. 4 ust 1 pkt 11 (lekarz, stomatolog, technik dentystyczny, weterynarz, pielęgniarka, położna, tłumacz, nauczyciel uczący na godziny - muszą go wykonywać osobiście, na rzecz osoby fizycznej)
Świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 - wyłączony może być tylko jakiś element danej sekcji)
Wytwarzający wyroby objęte akcyzą
Małżonkowie podejmujący wyłącznie działalność po zmianie właściciela lub formy prowadzenia działalności, jeżeli przed zmianą opłacali podatek na zasadach ogólnych
Rozpoczynający działalność wykonujący świadczenia na rzecz obecnego lub byłego (w roku poprzedzającym) zakładu pracy w takim samym zakresie jaki jest/był przedmiotem umowy o pracę
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpi którakolwiek z okoliczności wyłączających z ryczałtu, to podatnik traci prawo do ryczałtu od następnego miesiąca, w którym zaistniały te okoliczności.

(…)

… aż do momentu zmiany oświadczenia lub zakończenia działalności. Jeżeli podatnik chce być na ryczałcie także w kolejnych latach, to nie musi składać już oświadczenia.
Przedmiot:
Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art.14 UPDOF.
Wyjątek:
Jeżeli różnica kursowa powstaje w czasie między ustaleniem przychodu a zapłatą, to jeżeli
jest to dodatnia różnica - zwiększa wartość przychodów
jest to ujemna różnica - jest korektą przychodów (bo nie ma kosztów)
Stawki:
20% przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów
17% przychody wymienione w art. 12 ust. 2, np.:
hotele
pozyskiwanie personelu
pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych, handlu hurtowym
reprodukcja komputerowych nośników informacji
8,5% przychody wymienione w art. 12 ust. 3, m. in.: przychody z działalności usługowej innej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz