Analiza cech jakościowych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza cech jakościowych - strona 1 Analiza cech jakościowych - strona 2

Fragment notatki:

GENETYKA (prelekcja 8)
ANALIZA CECH JAKOŚCIOWYCH – ALLELOMORFICZNYCH:
→ prawo Hardy’ego-Weinberga – stan pierwotnej równowagi genetycznej między względnymi
częstościami każdego z danej pary allel;
→ populacja mendlowska – nie działają żadne czynniki, mogące wpływać na stan ilościowy i
jakościowy puli genów populacji;
POPULACJA NATURALNA:
→ żadna populacja naturalna nie spełnia prawa Hardy’ego-Weinberga, ALE! Każda znajduje się w
stanie wtórnej równowagi genetycznej, zachodzącej między częstościami selekcji i mutacji, które
w niej występują;
→ eliminacja alleli wskutek selekcji i nowe ich pojawienie się wskutek mutacji wzajemnie się
równoważą;
→ każda ma dostatecznie dużą liczebność, aby prawo Hardy’ego-Weinberga, mające charakter
statystyczny, zastosować w celu oceny liczebności częstości alleli i genotypów w zależności od
obserwowanej w danej chwili populacji częstości fenotypów;
CECHY DOMINUJĄCE AUTOSOMALNE:
→ włosy nierude;
→ ząbek włosów na czole;
→ wolny płatek ucha;
→ wzgórek Darwina (pozostałość po szpiczastym uchu zwierzęcym);
→ odstające uszy;
→ nos orli;
→ dołeczki w policzkach;
→ piegi (piegowatość jak indycze jajo);
→ podbródek rozszczepiony;
→ język zwinięty w U;
→ zdolność odczuwania smaku PTC (PTU) (FU – reakcja szybka, Fu – czucie osłabione, fu – brak
reakcji);
częstość w różnych populacjach osób wrażliwych na PTU:
 Autochtoni australijscy – 27%;
 Europejczycy – 75%;
 Chińczycy – 93%;
 Indianie Północnoamerykańscy – 97%;
wrażliwi – rzadziej:
 kretynizm;
 nałóg palenia tytoniu;
 cukrzyca;
 wole guzowate tarczycy;
 wole z niedoczynnością tarczycy;
wrażliwi – częściej:
nadczynność tarczycy;
lateralizacja – przewaga czynności jednej strony nad drugą;
 opóźniona – zmniejszona sprawność ruchowa;
 odchylenia od typu lateralizacji jednorodnej prawostronnej:
 opóźniony rozwój sprawności umysłowej: dysleksja, dysgrafia;
 gorsza orientacja przestrzenna u dziecka;
 odsetek ludzi leworęcznych w populacji = ok. 4%;
oburęczność – ambidekstria:
 pierwotny – częściej u ludów prymitywnych;
 wtórny – efekt ćwiczenia ręki mniej uprzywilejowanej;
→ przeplatanie palców – lewy kciuk na prawym;
→ włosy na paliczkach;
→ płetwiaste palce;
UKŁAD AB0:
→ Europa – częstość allela grupy krwi B stopniowo zwiększa się z zachodu na wschód;
→ Ameryka S – największa częstość: gr. 0 – 95-100%;
→ południowe rejony Australii - największa częstość: gr. A – 40%;
→ północne rejony Indii - największa częstość: gr. B – 25-30%;
DALTONIZM:
→ Europa:
 częstość u mężczyzn-daltonistów wynosi 6,6-9%;
 najczęstsza deuteranomalia – 4-5%;
 najrzadsza protanopia – 1%;
→ populacje pozaeuropejskie:
 daltonizm u ok. 2% mężczyzn;
** częstość kobiet-daltonistek = kwadrat częstości mężczyzn-daltonistów
→ mężczyźni:
 rasa biała – 8%;
 protanopia / dauteranopia – 2%;
 protanomalia / deuteranomalia – 6%;
 pochodzenia azjatyckiego – 4-5%;
 Afrykańczycy i rodowici Amerykanie – 1-4%;
DRYF GENETYCZNY:
→ losowe zmiany częstości genów w małych izolowanych

(…)

…%;
 pochodzenia azjatyckiego – 4-5%;
 Afrykańczycy i rodowici Amerykanie – 1-4%;
DRYF GENETYCZNY:
→ losowe zmiany częstości genów w małych izolowanych populacjach;
→ może doprowadzić do utrwalenia jednego z alleli i wykluczenia drugiego, niezależnie od ich
wartości adaptacyjnych;
→ bezkierunkowy;
→ rzadkie choroby genetyczne mogą być obserwowane dość często w małoliczebnych populacjach;
np. fenyloketonuria…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz