Genetyka populacyjna-pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka populacyjna-pojęcia - strona 1 Genetyka populacyjna-pojęcia - strona 2 Genetyka populacyjna-pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Dobór działa na osobnika a ewolucji podlega populacja Populacja to grupa osobników jednego gatunku, występujących na określonym obszarze i swobodnie krzyżujących się między sobą.
Populacja ma wspólną pule genów ( sumę genów wszystkich osobników danej populacji).
W odniesieniu do rozmnażających się płciowo organizmów diploidalnych poprawniejszy jest jednak termin pula alleli. ( diploidalne osobniki maja po 2 zestawy chromosomów, zatem po 2 allele każdego genu, inaczej - w każdym locus). W populacji niektóre allele występują częściej niż inne możliwe jest zatem rozpatrywanie - zmienności genetycznej przez opis częstości alleli,
- a ewolucji - przez opis zmian tych częstości.
Zmiany genetyczne w populacji mierzy zasada Hardy-ego - Weinberga. Na początku XX w G. Hardy i W. Weinberg niezależnie od siebie odkryli zasadę umożliwiającą oszacowanie częstości występowania frekwencji alleli w populacji. Zasada H - W mówi, że jeśli w dużej kojarzącej się losowo populacji, nie zachodzą migracje, nie ma mutacji i nie działa dobór naturalny, to częstość występowania alleli nie ulegają zmianom z pokolenia na pokolenie - populacja jest w stanie równowagi i nie ewoluuje. Przykładowo dla locus o dwóch allelach A (dominujący) a (recesywny), których częstości wynoszą odpowiednio p i q przy czym p + q =1.
Częstość genotypów można obliczyć z dwumianu p + q do 2 gdzie częstość.
Homozygoty AA = p2 heterozygoty Aa=2pq homozygoty aa=q2.
Prawo Hardy'ego - Weinberga Jeśli populacja składa się z organizmów
- diploidalnych,
- rozmnażających się płciowo,
- o rozłącznych pokoleniach,
- kojarzących się losowo,
- o bardzo dużej liczebności, A ponadto: - nie ma w niej migracji,
- nie ma mutacji,
- nie działa dobór naturalny
To rozkład genotypów w locus o dwóch allelach A i a których czestości wynoszą p i q odpowiada rozwinięciu dwumianu (p+q)2 Naturalnie populacje nigdy jednak nie spełniają wszystkich warunków zasady H - W nigdy zatem nie są w stanie równowagi genetycznej. - bardzo duża populacja,
- kojarzenia są losowe,
- nie zachodzą migracje,
- nie ma mutacji,
- nie działa dobór naturalny.
Zasada H - W Ten stan traktuje się raczej jako punkt odniesienia oznaczającyh brak ewolucji, a stopień odchyleń od tego stanu określony zmianą częstości alleli, może służyć jako miernik zmian ewolucyjnych.
Zmiany częstości występowania alleli w kolejnych pokoleniach zachodzące wewnątrz populacji to proces zwany

(…)

… genach - polimorfizmy
Polimorfizm - jednoczesne występowanie w odrebie danej populacji 3 lub więcej form o odrębnych genotypach.
Ważne z :
- medycznego punktu widzenia (transfuzje, transplantologia, choroby genetyczne),
- ewolucyjnego (populacje różnią się znacznie).
Ludzkie polimorfizmy
- grupa krwi - u człowieka istnieją 23 układy grupowe np. AB0, Rh, MN.
- ludzkiej hemoglobiny - Hba Hb q
- białych krwinek - leukocytów - system HLA,
- surowicy - immunoglobuliny
- inne polimorfizmy - czucia smaku PTC, zdolność do tolerancji laktozy typ woskowiny.
Pierwszym odkrytym polimorfizmem był polimorfizm grup krwi systemu ABO. Na świecie allel O jest najczęstszy 63%, allel A - 21% allel B 16 % wyjątkiem Eskimosów był nieobecny w NŚ.
Obserwowana jest duża zmienność częstości alleli O od 40 - 100 % w różnych populacjach.
Inne allele nie osiągają 100 % a wahają się od
- A 0 - 55% najczęstszy w Europie, B 0-40% najczęstszy w Azji.
Stopniowe rozmieszczenie częstości allelu w przestrzeni geograficznej - klina.
Rozmieszczenie grupy krwi 0
Bardzo duża częstość w Amerykach, Mała w Azji.
Rozmieszczenie grupy krwi B
Duża częstość w Azji, Mała w Australii i obu Amerykach.
Rozmieszczenie grupy krwi A
Duża częstość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz