Opracowanie zagadnień z genetyki populacyjnej 1

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z genetyki populacyjnej 1 - strona 1 Opracowanie zagadnień z genetyki populacyjnej 1 - strona 2

Fragment notatki:

Dlaczego częstości alleli AB0 tak się różnią Międzypopulacyjnie? Zmienność i klinowe rozmieszczenie alleli sugeruje że rolę w ich rozmieszczeniu i częstości odgrywały mechanizmy ewolucji: przepływ genów, dryf i dobór naturalny.
Zasoby zmienności genetycznej populacji mogą być zasilane przepływem genów (w wyniku migracji).
Dodatkowe źródło zmian - dryf genetyczny ( losowe ubytki alleli z puli genowej populacji).
Dobór naturalny.
Geny i choroby Ludzie z grupą krwi 0 są szczególnie wrażliwi na: - dżumę - czarną śmierć która zabiła 1/3 populacji średniowiecznej Europy, częstość grupy krwi w Europie i Azji jest stosunkowo niska.
Ostra choroba zakaźna wywołana przez pałeczkę dź Yersinia pestis. Przenoszona przez pchły. Charakteryzuje się obrzękiem węzłów chłonnych i gorączka, a następnie krwawieniami z przewodu pokarmowego i dróg moczowych.
- cholera - ostra choroba zakaźna przewodu pokarmowego, wywołana przez bakterie - przecinkowca cholery w wyniku której dochodzi do odwodnienia organizmu (na skutek wymiotów i biegunki. ) Osoby grupą krwi 0 są odporni na - kiłę - syfilis, zakaźna choroba przenoszona grodą płciową, wywoływana przez bakterie, krętki blade. Przed wynalezieniem penicyliny kiła była 2 razy częstsza u osobników z grupami krwi A, B, i AB niż z 0.
Późne stadium kiły wrodzonej - zmiany w układzie kostnym. Rozmieszczenie grupy krwi 0 indianie Amerykańscy 90 - 100% Sugeruje się, że tak duża częstość grupy krwi typu ) wśród Indian może właśnie wynikać z doboru naturalnego przez kiłę. Sugerowano związek między ospą, a allelem A grup krwi A i AB na podstawie niskich częstości allelu A w Indiach. Ospa - choroba zakaźna wywołana przez wirus pęcherzykowato - ropna wysypka, wysoka śmiertelność, powodowała epidemie i pandemie.
W 1977 zanotowano ostatni przypadek ospy na świecie ( na skutek szczepie ochronnych).
Polimorfizm układu Rh Osobnicy z Rh+ mają antygen D ( w błonie komórkowej krwinek czerwonych ) z Rh- brak antygenu D.
Oprócz tego są jeszcze antygeny C i E co w sumie daje 8 kombinacji - haplotypów, choć 3 są najczęstsze. CDe, cDE, cde. Europejczycy są polimorficzni w locus D: Rh - 40%. Populacje afrykańskie Rh - 25%. Indianie i Australijczycy prawie 100% Rh+.
Jest duża częstość Rh- w Europie przy selekcji skierowanej przeciw heterozygotom. W zachodniej Europie konflikt serologiczny występuje u 5% dzieci Dd, których matki są Rh- dd, a ojciec Rh+ DD lub Dd. Ale nie wszystkie heterozygoty podlegają selekcji bo nie wszystkie matki są homozygotami dd. Może też istnieje jakaś selekcyjna korzyść dla heterozygot?


(…)

… ludzkiej hemoglobiny
- pojedyncza mutacja minokwas - prawidłowa HbA, nieprawidłowa HbS.
- szereg mutacji łańcuch talasemia.
Prawidłowa hemoglobina występuje w erytrocytach kręgowców - zawiera 4 łańcuchy aminokwasów i 4 grupy hemu. Jeśli kwas glutaminowy w łańcuchy B zostanie zastapiony przez waline powstaje hemoglobina nieprawidłowa HbS, która upośledzając transport tlenu i cyrkulację krwi w naczyniach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz