Leukocyt

Patomorfologia - wykład 12

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

: naczynia krwionośne: osocze, leukocyty, monocyty, trombocyty tkanka łączna: komórki (tuczne, fibroblasty...

Patomorfologia - wykład 13

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1407

z regenerujących kapilarów Emigracja leukocytów - extravasatio marginacja → rolling → adhezja (światło naczynia...

Hemoglobina - zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

, przez które przenikają CO2 i HCO3-? Są to prążki III. 30. Jak nazywa się: a) obniżenie, b) podwyższenie ilości leukocytów...

Próba Whiteside'a Zasada - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2401

mastitisowym, które w środowisku silnie zasadowym ulega ścięciu, wywołanym przez jądra leukocytów i fibrynogen...

Immunologia - kolokwium 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Barbara Zdzisińska
 • Immunologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

migracji leukocytów 4. Grupa krwi O Rh+ 5. Wyjaśnij pojęcia: awidność, adiuwant, aglutynacja 1...

Chemokiny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204

leukocytów - uczestniczą w reakcjach zapalnych i odporności przeciwzakaźnej - aktywatory i stymulatory...

Zatrucia pokarmowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka medycyny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

kliniczne  Badanie laboratoryjne 1. Kał  bakteriologia (72h), badania pasożytnicze  obecność leukocytów...