Związek Radziecki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związek Radziecki-opracowanie - strona 1 Związek Radziecki-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Związek Radziecki W 1917 r. miały miejsce następujące wydarzenie: Rewolucja Lutowa (marzec 1917 - obalenie caratu). Powołany został rząd tymczasowy, którego zadaniem było przeprowadzenie wyborów do Zgromadzenia Narodowego, które ma uchwalić konstytucję Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa (listopad). Był to klasyczny zamach stanu, dokonany przez Gwardię Bolszewicką. W efekcie powołano nowy rząd z Leninem na czele.
W wyborach Bolszewicy uzyskali 24% głosów. Ponad 50% uzyskało SR (Socjaliści-Rewolucjoniści). W styczniu zebrało się Zgromadzenie. Bolszewicy zażądali pełnomocnictw od SR. Doprowadzili do usunięcia SR w pierwszym dniu urzędowania. Bolszewicy po uchyleniu władzy w pierwszych godzinach uchwalili ważne dekrety: Dekret o pokoju - chodziło o pozyskanie żołnierzy Dekret o powołaniu rządu Dekret o ziemi Po tym zdarzeniu dochodzi do faktycznej rewolucji ( revolutio - ruch nie dający się zatrzymać). Do 1921 r. trwa wojna domowa, walki klasowe, walki społeczne, narodowościowe.
Zasadniczym elementem koncepcji Lenina było stwierdzenie, że posiadacze władzy politycznej mogą się obejść w ogóle bez prawa. Przewodnią myślą było nie stabilizowanie prawa - prawo miało się samo dynamicznie rozwijać w oparciu o stanowione dekrety i świadomość rewolucyjną .
Charakterystycznym elementem ustroju państwa radzieckiego było wyposażenie wszystkich organów ustawodawczych również w kompetencje wykonawcze i kontrolne - było to programowe przeciwstawienie się teorii trójpodziału władz. Hierarchiczna struktura rad pozwalała na realizację „ centralizmu demokratycznego ” - który w istocie był zaprzeczeniem jakiegokolwiek demokratyzmu czy samorządności.
Na przełomie lutego i marca 1921 r. wybuchło powstanie kronsztadzkie przeciw władzy bolszewickiej. 50 tys. czerwonoarmistów tłumiło ten bunt w bardzo krwawy sposób. Wtedy Lenin wprowadził tzw. Nową Ekonomiczną Politykę (NEP) - w okresie NEP-u (1922-1928) dopuszczono wolny rynek, dozwolono na prowadzenie drobnej działalności wytwórczej
Chłopi zwolnieni zostali z dotychczasowego obowiązku dostaw nadwyżek żywności- musieli natomiast płacić podatek. Aby płacić podatek - musieli produkować więcej i sprzedawać swe towary na rynku. Władza państwowa kupowała produkty na rynku, eksportowała je, pozyskiwała dewizy, za które następnie unowocześniano parki maszynowe. Stalin doprowadził do likwidacji NEP-u . W czasach stalinowskich nastąpiło wielkie rozkułaczanie chłopów (1929-1930) i kolektywizacja . Zmuszano chłopów do tworzenia spółdzielni (kołchozów) i sowchozów (państwowe). Panował głód, który prowadził do buntów. Bunty były tłumione przez Feliksa Dzierżyńskiego. Wszystko było reglamentowane, a praca była obowiązkowa. Chłopi musieli oddawać całą nadwyżkę ponad potrzeby rodziny. Faktycznie jednak chłopom nie chciało się pracować na roli tylko po to, by później za darmo oddawać płody ziemi. W efekcie zaczęło brakować żywności i nastąpił głód, który zabił miliony ludzi.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz