Związanie z osobą spadkodawcy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związanie z osobą spadkodawcy - strona 1

Fragment notatki:

Związanie z osobą spadkodawcy. Prawa i obowiązki o treści majątkowej wynikające ze stosunków rodzinnych , przy czym największe znaczenie w tej grupie ma prawo do żądania dostarczenia środków utrzymania (alimentów), które to prawo gaśnie z chwilą śmierci uprawnionego, a w razie śmierci zobowiązanego odpowiedni obowiązek nie przechodzi na spadkobierców. Natomiast raty, które były już wymagalne z chwilą śmierci zobowiązanego lub uprawnionego wchodzą odpowiednio do spadku po tych osobach. Prawa majątkowe, które z samej swojej istoty nie mogą trwać dłużej niż przez okres życia uprawnionego - użytkowanie, służebności osobiste(z wyjątkiem służebności mieszkania) prawo do renty przyznanej od zobowiązanego w wyniku uszkodzenia ciała lub renty umownej, prawo dożywocia. Art. 266. k.c.
Użytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z jej śmiercią.
Art. 299. k.c.
Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.
Niektóre umowne stosunki obligacyjne ulegają rozwiązaniu w razie śmierci jednej ze stron , zwłaszcza umowy, które opierają się na szczególnych umiejętnościach strony (np. umowa o dzieło ) lub ze względu na osobiste zaufanie (np. umowa spółki). Skutek rozwiązujący śmierci strony można wyłączyć lub zmodyfikować poprzez odpowiednie klauzule umowne - np. w miejsce zmarłego do spółki mogą wejść jego spadkobiercy. W przypadku śmierci członka spółdzielni wygasa stosunek członkostwa i gasną spółdzielcze prawa organizacyjne związane z osobą członka (prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo do sprawowania funkcji w organach spółdzielni), natomiast na spadkobierców przechodzą prawa majątkowe wynikające ze stosunku członkowstwa np. prawo do udziału i do wkładu . Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest także ściśle związane z osobą członka i wygasa z chwilą jego śmierci, ale osobom bliskim przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i o przydział lokalu po byłym członku. Dziedziczeniu na ogólnych zasadach podlega jednak wkład mieszkaniowy jako wierzytelność. Nie przechodzi na spadkobierców roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę zmarłego , wyjątek stanowią wypadki, w których roszczenie zostało uznane na piśmie albo powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz