Znaczenie Konstytucji dla prawa administracyjnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie Konstytucji dla prawa administracyjnego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Znaczenie Konstytucji dla prawa administracyjnego
Podstawowe znaczenie dla prawa administracyjnego mają zasady konstytucyjne takie jak np. : zasada demokratycznego państwa prawnego, dla administracji publicznej rodzi ona obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa wykazującego określone wartości, organy adm. publicznej mają też wynikający z tej zasady obowiązek respektowania praw i wolności jednostek, gwarancją realizacji tej zasady jest sądowa kontrola administracji; Konstytucja wprowadza szereg regulacji o podstawowym znaczeniu dla prawa administracyjnego:
Określa system źródeł prawa i zamyka go w ścisłym katalogu, przez co niektóre działania adm. publicznej tracą przymiot źródła prawa, a stają się jedynie formami jej działania
Określa strukturę organów administracji publicznej i ich podstawowe kompetencje, w tym także strukturę oraz zadania samorządu terytorialnego
Reguluje wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela oraz środki ich ochrony, wskazując granice, w jakich wolności te i prawa mogą być wyjątkowo ograniczane.
Określa podstawowe zasady kontroli administracji publicznej i ustanawia organ tej kontroli w postaci sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich
Reguluje niektóre materie szczegółowe należące do prawa administracyjnego: zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych oraz status prawny KRRiTV
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz