Zasady utrzymania wyrobisk - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady utrzymania wyrobisk - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Temat: 20. Utrzymanie i przebudowy wyrobisk korytarzowych.
20.1. Zasady utrzymania wyrobisk.
Wyrobiska korytarzowe pełniące, funkcje przewozowe, wentylacyjne, transportowe i inne powinny mieć przekroje poprzeczne gwarantujące bezpieczny i bezawaryjny ruch urządzeń właściwych dla ich prze­znaczenia. Wykonuje się je zawsze w odpowiednich wymiarach, stosując odpowiednio wytrzymałą obudowę.
Postępująca eksploatacja złoża powoduje często zmiany układów ciśnień, a niekiedy powstanie ciśnień dynamicznych i tąpań, których działanie może powodować:
- deformację obudowy, - zmniejszenie przekroju poprzecznego wyrobiska,
- zawał i zniszczenie wyrobiska.
Pojawienie się tych zjawisk ogranicza możliwość użytkowania wyrobisk korytarzowych, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, zwiększa możliwość awarii, a w razie zawału powoduje wyłączenie wyrobiska z ruchu, co jest zjawiskiem najbardziej niekorzystnym, gdyż jest przyczyną przerw w wydobyciu z przodku, oddziału, a nawet z części kopalni.
Aby zapewnić stałą funkcjonalność wyrobisk korytarzowych i nie dopuścić do wyłączenia ich z ruchu, należy:
- prowadzić stałą obserwację i kontrolę przekroju poprzecznego oraz stanu obudowy wyrobisk,
- gdy przewiduje się wystąpienie zwiększonych ciśnień w wyrobi­sku, wówczas profilaktycznie wzmacniać jego obudowę,
- w razie pojawienia się uszkodzeń i deformacji obudowy, wymieniać ją lub wzmocnić, aby nie dopuścić do zawału,
- w przypadku wyraźnego zmniejszenia się przekroju poprzecznego, prowadzić przebudowę, przybierając w razie potrzeby stropu, spągu, ociosów w celu przywrócenia pierwotnego przekroju.
W przypadku obudowy drewnianej konieczna jest okresowa wy­miana poszczególnych jej elementów zniszczonych wskutek ich gnicia i butwienia.
Całą tę działalność określa się jako utrzymanie wyrobisk.
W przypadku zawału, gdy chodnik lub przekop został na pewnym odcinku zniszczony, jeżeli nie ma innych możliwości, przystępuje się do jego przebudowy.
Kontrola wyrobisk górniczych. Wszystkie wyrobiska górnicze w kopa­lni powinny być przydzielone poszczególnym oddziałom górniczym w celu prowadzenia w nich kontroli pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Stan wyrobisk i obudowy kontroluje codziennie dozór oddziałowy. Zauważone zmiany powinny być zgłaszane do kierownictwa kopalni, a jeśli stwarzają zagrożenie, to powinno się natychmiast przystąpić do jego usunięcia.
Kontrolę głównych wyrobisk górniczych (szybów, szybików, głów­nych dróg przewozowych i wentylacyjnych itp.) przeprowadza okreso­wo, (co najmniej raz na kwartał) dozór wyższy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz